Tipărire

Despre NOEMA

NOEMA este un volum anual dublu recenzat, fără a se cunoaşte autorul textului, editat în format bilingv (română și engleză/franceză) de Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), Academia Română.

El este destinat publicării în primul rând a comunicărilor susținute în sesiuni organizate de CRIFST, de diviziile și filialele acestuia. Dar NOEMA publică și alte articole de istoria și filosofia științei și tehnicii, scrise de membrii CRIFST și de alți autori.

Volumul reliefează contribuţii româneşti la cercetarea mondială de istorie şi filosofie a ştiinţei şi tehnicii şi este menit să le apropie de un public cât mai larg.