Tipărire

 

 

 

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

 

 

COLEGIUL DE REDACȚIE

Redactori:

Programatori și administratori IT:
  • ing. Radu Liviu Morariu - până în septembrie 2021
  • ing. Radu Mihail Călinescu - din iulie 2021

 

 

 

COLEGIUL DE REDACȚIE LĂRGIT

 

 

 

Adresa redacţiei

Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti, cod 010071

 

Adresa web

http://noema.crifst.ro

 

Istoric al Redacției

Director fondator al revistei (2002-2010): Acad. Mihai Drăgănescu (1929-2010)
Profesor emerit, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnica din București; președinte al Secției de Știința și Tehnologia Informației și președinte de onoare al Forumului pentru Societatea Cunoașterii, Academia Română; președinte al Academiei Române (1990-1994)


Director (2012-2015): Acad. Gleb Drăgan (1920-2014).

Dr. ing. electromecanică (electrotehnică), prof. univ. Universitatea Politehnica din București; președinte al Secției de Științe Tehnice, Academia Română; membru de onoare al Academiei de Științe a Republicii Moldova; Fellow Member IEE și Chartered Engineer IEE Great Britain – Senior Member IEE .

 

Redactor-șef din 2002 până în 2018 când a dorit să fie înlocuit: dr. ing. Gorun Manolescu (n. 1938).  Cercetător științific principal grad 1 la Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare în Informatică, București (1976-1992); afiliat  la Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu” al Academiei Române (din 2014).