Despre NOEMA

 

NOEMA este o publicație anuală a Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii, din Academia Română.

Volumul are ca scop punerea în valoare a cercetării românești și internaționale din domeniul logicii, metodologiei, istoriei și filosofiei științei și tehnicii și diseminarea ei în medii de specialitate cât mai diverse.

Articolele propuse spre publicare, primite de la cercetători din România și din străinătate, pot fi redactate în limbile română, engleză sau franceză și sunt recenzate în regimul „double blind”.