CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

 

 • Acad. Dorel BANABIC, Preşedinte al Secției de Științe Tehnice a Academiei Române;Vicepreşedinte al Comitetului Român de Istoria si Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST); Preşedinte al Diviziei de Istoria Tehnicii (DIT)
 • Acad. Mihail-Viorel BĂDESCU, Vicepreşedinte al CRIFST; Preşedinte al Diviziei de Istoria Științei (DIS)
 • Adrian BEJAN, J. A. Jones Distinguished Professor, Duke University, Durham, NC, USA; Membru de onoare al Academiei Române
 • Dr. Georges CHAPOUTHIER, Directeur de Recherche, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris
 • Yasuo DEGUCHI, Associate Professor of Philosophy, Kyoto University, Japan
 • Imre HRONSZKY, Professor, Budapest University of Technology and Economics
 • Lorenzo MAGNANI, Professor, University of Pavia, Computational Philosophy Laboratory
 • Acad. Dumitru MURARIU, Prim-vicepreşedinte al CRIFST
 • Mihai NADIN, Professor, University of Texas at Dallas; Director of the Institute for Research in Anticipatory Systems
 • Constantin Virgil NEGOIŢĂ, Professor Emeritus, Department of Computer Science, Hunter College, City University of New York
 • Prof. univ. emerit dr. ing. Iulian POPESCU, Universitatea din Craiova; Membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România
 • Acad. Bogdan. C. SIMIONESCU, Vicepreședinte al Academiei Române; Preşedinte al CRIFST
 • Professor Nico STEHR Ph.D. FRSC, Karl Mannheim Chair for Cultural Studies, Zeppelin Universität Friedrichshafen
 • Acad. Ladislau Nicolae VÉKÁS, Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și Aplicate-CCTFA al Academiei Române – Filiala Timișoara; director al Laboratorului de Fluide Magnetice, CCTFA

 

COLEGIUL DE REDACȚIE

 • Director: Prof. univ. emerit dr. ing. Gheorghe ŞTEFAN, Universitatea Politehnica din București; Membru corespondent al Academiei Române; Președinte al Diviziei de Logică, Metodologie și Filosofie a Științei (DLMFS), CRIFST
 • Redactor șef: Prof. univ. dr. ing. Ştefan TRĂUȘAN-MATU, Universitatea Politehnica din Bucureşti; DLMFS, CRIFST
 • Redactor șef adjunct (din 2012/iar din 2015 singură): Prof. univ. dr. Ana BAZAC, (Universitatea Politehnica din București), DLMFS, CRIFST

Redactori:

 • Dr. mat. Rolanda Ioana PREDESCU, DLMFS, CRIFST
 • Dr. mat. Rodica CETERCHI
 • Secretar de redacţie: Ing. Eugen VASILE, cercetător la Departamentul de Știința și Ingineria Nanomaterialelor - Universitatea Politehnica din București; DLMFS, CRIFST
Programatori și administratori IT:
 • ing. Radu Liviu Morariu - până în septembrie 2021
 • ing. Radu Mihail Călinescu - din iulie 2021

 

 

 

COLEGIUL DE REDACȚIE LĂRGIT

 

 • Prof. univ. dr. ing. Octavian BALTAG – Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi; CRIFST
 • Prof. univ. dr. Ioan BIRIȘ – Universitatea de Vest, Timişoara; CRIFST
 • Prof. univ. dr. Elena HELEREA – Universitatea Transilvania din Braşov; CRIFST
 • Conf. univ. dr. Cătălin IONIȚĂ – Universitatea Politehnica din Bucureşti; DLMFS, CRIFST
 • Prof. univ. dr. ing. Dan Laurentiu MILICI – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, decan al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
 • Conf. univ. dr. Maria-Elena OSICEANU – Universitatea Tehnică de Construcții, București; DIS, CRIFST
 • Prof. univ. dr. Eufrosina OTLĂCAN – Vicepreşedinte al DIS, CRIFST
 • Conf. univ. dr. Laura PANĂ – Universitatea Politehnica din București; DLMFS, CRIFST
 • Cc.șt. dr. Dan-Gabriel SÎMBOTIN – Institutul de Cercetări Economice şi Sociale "Gh. Zane" al Academiei Române, Iaşi; CRIFST
 • Prof. univ. dr. Constantin STOENESCU – Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşt
 • Col (r) ing Dănuț-Puiu ȘERBAN – Vicepreședinte al DIT, CRIFST
 • Prof. univ. dr. Narcisa Alexandra ȘTIUCĂ – Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti

 

 

Adresa redacţiei

Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti, cod 010071

 

Adresa web

http://noema.crifst.ro

 

Istoric al Redacției

Director fondator al revistei (2002-2010): Acad. Mihai Drăgănescu (1929-2010)
Profesor emerit, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnica din București; președinte al Secției de Știința și Tehnologia Informației și președinte de onoare al Forumului pentru Societatea Cunoașterii, Academia Română; președinte al Academiei Române (1990-1994)


Director (2012-2015): Acad. Gleb Drăgan (1920-2014).

Dr. ing. electromecanică (electrotehnică), prof. univ. Universitatea Politehnica din București; președinte al Secției de Științe Tehnice, Academia Română; membru de onoare al Academiei de Științe a Republicii Moldova; Fellow Member IEE și Chartered Engineer IEE Great Britain – Senior Member IEE .

 

Redactor-șef din 2002 până în 2018 când a dorit să fie înlocuit: dr. ing. Gorun Manolescu (n. 1938).  Cercetător științific principal grad 1 la Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare în Informatică, București (1976-1992); afiliat  la Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu” al Academiei Române (din 2014).