Ghid pentru autori

 

 

Tematica articolelor propuse spre publicare trebuie să fie conformă cu obiectivele Comitetului Român de Istorie şi Filosofie a Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române: articolele de istorie a științei și tehnicii trebuie să se ocupe de istoria modului în care au apărut ori s-au folosit principii, modele și metode din domeniile descrise, iar articolele de filosofie a științei și tehnicii trebuie să releve aspectele și semnificațiile epistemologice, ontologice și sociologice ale fenomenelor și conceptelor analizate.

 

Lucrările care se propun spre publicare se transmit către Redacție, ca atașamente la e-mail, la adresele:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  /  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

Lucrările se propun spre publicare în următoarele condiții: nu au fost publicate anterior (cu excepția apariției în forma unui abstract sau ca parte a unei lucrări deja publicate - conferință, analiză, recenzie sau teză) și nu sunt în prezent în evaluare la o altă publicație. Se acceptă lucrări publicate anterior în alte limbi decât cele în care sunt propuse revistei, cu atât mai mult cu cât lucrările sunt revizuite și adăugite: acest istoric al lucrărilor se specifică riguros.

 

Stilul manuscriselor

Utilizarea termenilor tehnici trebuie expusă explicit. Acolo unde detaliile tehnice nu pot fi evitate, ele vor fi redate în anexe, lăsând astfel textul accesibil pentru cititorii nespecialişti în domeniul lucrării. Totuşi, în acele cazuri în care formalizarea este esenţială, ea va putea fi inclusă în text dar trebuie să fie însoţită, pe parcursul expunerii, de explicaţii, interpretări şi exemple clare.

 

Cerinţe de redactare

Lucrările vor fi prezentate în limba română sau în engleză/franceză în MSWord cel puţin versiunea '97, format A4, la un singur rând, cu fontul "Times New Roman" 12 cu diacritice. La începutul lucrărilor în limba română va fi inserat un rezumat în limba engleză / franceză cu fontul "Times New Roman" 10 Bold, de cel mult 150 de cuvinte, şi câteva cuvinte cheie tot în engleză / franceză; același rezumat și aceleași cuvinte-cheie vor fi scrise si în limba română, cu diacritice.  De asemenea, este necesară precizarea funcţiei şi afilierii autorului, eventual, ultima sa carte publicată. Lucrările pot avea cel mult 8.000 de cuvinte (incluzând anexele si bibliografia). În mod excepţional se admit şi lucrări mai lungi.

 

Textul

Literele mari vor fi utilizate numai pentru prima literă a numelor proprii şi a substantivelor care se referă la indivizi particulari. Italicele vor fi utilizate pentru cuvinte nenaturalizate. Astfel: Weltanschauung. Pentru acronime se omit punctele e.g. MP, USA.

 

Referinţele bibliografice

  • Notele de sfârşit (Endnotes) nu sunt permise.
  • Notele de subsol (Footnotes) se pot utiliza atât pentru comentarii cât şi pentru indicarea sursei bibliografice.
  • Numele autorilor prezentați în referințele de la subsol păstrează următoarea ordine: mai întâi prenumele, apoi numele de familie. În lista finală a referințelor, ordinea este alfabetică (și istorică), deci se începe cu numele, urmat de virgulă și apoi de prenume. Lucrările aceluiași autor se scriu în ordinea în care au apărut ele.

Prenumele se prezintă în forma completă (nu doar inițialele).

  • Lista tuturor referințelor utilizate va fi redată la sfârșitul lucrării, în ordinea alfabetică a autorilor după numele de familie.
  • Fiecare referință (menționată în notele de subsol și în lista finală) trebuie să conțină toate datele specifice lucrării referite, în forma corespunzătoare prezentată în instrucțiunile de mai jos.
  • Nu se admite inserarea în bibliografie a unor lucrări care nu au fost citate în cuprinsul lucrării.
  • Indicarea unei surse bibliografice la sfârşitul lucrării, se va face conform următoarelor modele:
    (a) Referinţă la cărţi

Jantsch, Erich. The Self-Organizing Universe, Oxford and New York, Pergamon, 1980.

(b) Referinţă la articole

Black, Anthony. ‘The juristic origins of social contract theory’, History of Political Thought, 16 (4), 1993, pp. 157-176.

(c) Referinţă la alte surse

(c1) Carte cu unul sau mai mulţi editori: Noe, Alva & Thompson, Evan (eds.), Vision and Mind, Cambridge, MIT Press, 2002.

(c2) Capitol dintr-o carte: Tylén, Kristian and McGraw, John J.  “Materializing Mind: The Role of Objects in Cognition and Culture”, in Matia Gallotti, John Michael (Eds.), Perspectives on Social Ontology and Social Cognition, Dordrecht, Springer Science + Bussiness Media, 2015, pp. 135-148.

(c3) Comunicări la Conferinţe, Simpozioane, etc.: Nakashima, Akira; Uno, Takashi; Hayakawa,Yoshikazu; Kondo, Toshiyuki; Sawada, Shinji; Nanba, Nobuhiro.  Synthesis of Stable Grasp by Four-Fingered Robot Hand for Pick-and-Place of Assembling Parts, in 5th IFAC Symposium on Mechatronic Systems, Marriott Boston Cambridge, Cambridge, MA, USA, Sept 13-15, 2010, pp. 669-676.

(c4) Sursă pe internet: Jackson, Chad. The new engineering career choice? Hyperspecialization or system generalization, https://www.lifecycleinsights.com/system-hyperspecialized- eng/, July 2011, Accessed: 3rd of Sept., 2020.

(c5)Texte publicate în ziare: Gillet, Kit and Santora, Marc. Voters in Romania Reject Years of Scandals and Chaos, New York Times – Romania, November 24, 2019 (up-dated November 25 2019).

(c6) Text în curs de apariţie : Johnson, John. New Paper, to be published in… 

 

Relaţii cu autorii

Autorii nu sunt remuneraţi. Un autor, odată publicat, trebuie să accepte introducerea sa în baza de date a recenzorilor.

 

Editarea revistei Noema este rezultatul activității strict benevole pe care o desfășoară membrii redacției. Redacția nu dispune de corectori. Autorii trebuie să efectueze toate corecturile în rezumatele scrise în limbi străine și în textul scris în limba română înainte de a-și oferi  materialele redacției.