Tematica articolelor şi comunicărilor propuse spre publicare trebuie să fie conformă cu obiectivele Comitetului Român de Istorie şi Filosofie a Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române.

Utilizarea termenilor tehnici trebuie expusă explicit. Acolo unde detaliile tehnice nu pot fi evitate, ele vor fi redate în anexe, lăsând astfel textul accesibil pentru cititorii nespecialişti în domeniul lucrării. Totuşi, în acele cazuri în care formalizarea este esenţială, ea va putea fi inclusă în text dar trebuie să fie însoţită, pe parcursul expunerii, de explicaţii, interpretări şi exemple clare.

 

Cerinţe de redactare

Lucrările vor fi prezentate în limba română sau în engleză/franceză în MSWord cel puţin versiunea '97, format A4, la un singur rând, cu fontul "Times New Roman" 12 cu diacritice. La început va fi inserat un rezumat în limba engleză cu fontul "Times New Roman" 10 Bold, de cel mult 150 de cuvinte, şi câteva cuvinte cheie tot în engleză. De asemenea, este necesară precizarea funcţiei şi afilierii autorului, eventual, ultima sa carte publicată. Lucrările pot avea cel mult 6.000 de cuvinte (incluzând anexele si bibliografia). În mod excepţional se admit şi lucrări mai lungi.

 

Textul

Literele mari vor fi utilizate numai pentru prima literă a numelor proprii şi a substantivelor care se referă la indivizi particulari. Italicele vor fi utilizate pentru cuvinte nenaturalizate. Astfel: Weltanschauung. Pentru acronime se omit punctele e.g. MP, USA.

 

Referinţele bibliografice

 • Notele de sfârşit (Endnotes) nu sunt permise.
 • Notele de subsol (Footnotes) se pot utiliza atât pentru comentarii cât şi pentru indicarea sursei bibliografice.
 • Bibliografia va fi redată la sârșitul lucrării, în ordinea alfabetică a autorilor după numele de familie.
 • Nu se admite inserarea în bibliografie a unor lucrări care nu au fost citate în cuprinsul lucrării.
 • Indicarea unei surse bibliografice, în text în notă de subsol sau la sfârşitul lucrării, se va face după cum urmează:
  (a) Referinţă la cărţi

  Jantsch, Erich, The Self-Organizing Universe, Oxford and New York, Pergamon, 1980

  (b) Referinţă la articole

  Black, Anthony, ‘The juristic origins of social contract theory’, History of Political Thought, 16 (4), 1993, pp. 157-76.

  (b) Referinţă la alte surse

  (c1) Carte cu unul sau mai mulţi editori: Noe, A. & Thompson E. (eds.), Vision and Mind, Cambridge,  MIT Press, 2002.

  (c2) Capitol dintr-o carte cu unul sau mai mulţi editori: Grice, H.P., ‘Some remarks about the senses’, in Noe, A. & Thompson, E. (eds.), Vision and Mind, Cambridge, MIT Press, 2002.

  (c3) Comunicări la Conferinţe, Simpozioane, etc.: Jenkins, H., A catch-22: Psi and explanation, The Parapsychological Association 51st Annual Convention - Conference Proceedings, Winchester, 2008, pp 97-110.

  (c4) Sursă pe internet: Young, C. (2001) English Heritage Position Statement on the Valletta Convention, 2001, [http://www.archaeol.freeuk.com/EHPositionStatement.htm] [24 Aug 2001] (unde data finală este data la care pagina web a fost accesată).

  (c5)Texte publicate în ziare: Cumming, F., Tax-free savings push, Sunday Mail, 4 April 1999, pp. 1-2.

  (c6) Text în curs de apariţie : Baltg, C. Molecular Computes, to be published.

 

Relaţii cu autorii.

Autorii nu sunt remuneraţi. Un autor, odată publicat, trebuie să accepte introducerea sa în baza de date a recenzorilor.