Consiliul ştiinţific

 

 • Acad. Dan BERINDEI, Preşedinte al Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST).
 • Dr. Georges CHAPOUTHIER, Directeur de Recherche, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris
 • Marcelo DASCAL, Ph.D., Professor, University of Tel Aviv
 • Yasuo DEGUCHI, Ph.D., Associate Professor of Philosophy, Kyoto University, Japan
 • Acad. Teodor DIMA, director al Institutului de Cercetări Economice și Sociale "Gh. Zane"al Academiei Române, Iași
 • Imre HRONSZKY, Ph.D., Professor, Budapest University of Technology and Economics
 • Lorenzo MAGNANI, Ph.D., Professor, University of Pavia, Computational Philosophy Laboratory
 • Acad. Dorel BANABIC, Preşedinte al Secției de Științe Tehnice a Academiei Române,Vicepreşedinte al CRIFST, Preşedinte al Diviziei de Istoria Tehnicii
 • Acad. Mihail-Viorel BĂDESCU, Vicepreşedinte al CRIFST, Preşedinte al Diviziei de Istoria Științei
 • Acad. Mircea MALIȚA , Vicepreședinte al CRIFST, Președinte al Diviziei de Logică, Metodologie și Filosofie a Științei
 • Dr. Dumitru MURARIU, M.C. al Academiei Romane, Prim-Vicepreşedinte al CRIFST
 • Constantin Virgil NEGOIŢĂ, Ph. D., Professor Emeritus, Department of Computer Science, Hunter College, City University of New York
 • Professor Nico STEHR Ph.D. FRSC, Karl Mannheim Chair for Cultural Studies, Zeppelin Universität gemeinnuetzige GmbH
 • Acad. Horia Nicolai TEODORESCU

 

Colegiul de redacţie

 • Director fondator: Acad. Mihai DRĂGĂNESCU
 • Director: prof. univ. dr. ing. Gheorghe ŞTEFAN, Universitatea Politehnica din București, M.C. al Academiei Române
 • Redactor șef, membru fondator: dr. ing. cc. şt. I Gorun MANOLESCU - afiliat la Institutul de Inteligenţă Artificială "Mihai Drăgănescu" al Academiei Române
 • Redactor șef adjunct (din 2012/iar din 2015 singură): Prof. univ. dr. Ana BAZAC, Universitatea Politehnica din București, Vicepreședinte al Diviziei de Logică, Metodologie și Filosofie a Științei, CRIFST
 • Secretar de redacţie : dr. ing. Cristina-Maria DABU, Divizia de Istoria Științei,CRIFST, ing. Danuţ-Puiu ŞERBAN, Divizia de Istorie a Tehnicii, CRIFST

Colegiul largit:

 • prof. univ. dr. ing. Octavian Baltag – Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 • prof. univ. dr. Ioan Biriș – Universitatea de Vest, Timişoara
 • prof. univ. dr. Elena Helerea – Universitatea Transilvania din Braşov
 • conf. univ. dr. Cătălin Ioniţă – Universitatea Politehnica din Bucureşti
 • cc. șt. dr. Gabriel Nagâţ – Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române (filosofie)
 • cc. șt. dr. Maria-Elena Osiceanu – Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române (psihologie)
 • prof. univ. dr. Eufrosina Otlăcan – vicepreşedinte al Diviziei de Istoria Ştiinţei, CRIFST
 • conf. univ. dr. Laura Pană – Divizia de Logică, Metodologie şi Filosofie a Ştiinţei, CRIFST
 • cc. șt. dr. Dan-Gabriel Sîmbotin – Institutul de Cercetări Economice şi Sociale "Gh. Zane" al Academiei Române, Iaşi
 • prof. univ. dr. Constantin Stoenescu – Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. ing. Ştefan Trauşan-Matu – Universitatea Politehnica din Bucureşti

 

Adresa redacţiei

Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti, cod 010071

 

Adresa web

http://noema.crifst.ro

 

ISSN 2501-2304

 

Anunț:

Începând cu volumul XIV, 2015, Revista NOEMA va fi publicată exclusiv online.