ACADEMIA ROMÂNĂ

NOEMA

Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii
Volumul XVI
(2017)

 

DRAGANESCIANA

Gorun MANOLESCU – Mihai Drăgănescu, o prioritate românească: cosmologia informaţională versus universul holografic [Mihai Drăgănescu, a Romanian priority: the informational cosmology versus the holographic universe]

Radu NEGOESCU – Artificial versions of intelligence and consciousness, steps toward the society of conscience 

 

 

EPISTEMOLOGIE, FILOSOFIA ȘTIINȚEI ȘI TEHNOLOGIEI, ABORDARE INTER ȘI TRANSDISCIPLINARĂ [EPISTEMOLOGY, PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, INTER AND TRANSDISCIPLINARY APPROACH]

 

 

Ana BAZAC – What does a new scientific spirit mean? Bachelard from the thirties of the last century and the science of our days

Gorun MANOLESCU – Architectural Gestalt and some aspects of architectural thinking

Emil SIMIU – Modern structural design for wind as an interdisciplinary process

Kadzik OGANYAN – A methodological analysis of the scientific research

Gabriel CRUMPEI, Alina GAVRILUŢ, Maricel AGOP – Paradigme informaţionale în neuroştiinţe [Informational paradigms in neurosciences]

Andrei FILOTTI – Utilizarea teoriei sistemelor complexe adaptive în domeniul gospodăririi apelor [Use of the theory of adaptive complex systems in the field of water management]

Mihai Cătălin NEAGOE – Structuri fuzzy de operatori psihologici în comportamentul uman [Fuzzy strucures of psychological functions in the human behaviour]

Maria-Elena OSICEANU – Cercetarea psihologică în spaţiul academic între exigenţă ştiinţifică, plagiat şi creaţie originală [The academic research in psychology – between scientific exigency, plagiarism and genuine creation]

 

 

ANIVERSAREA ACADEMICIANULUI MIRCEA MALIȚA LA 90 DE ANI [HONOURING THE 90TH BIRTHDAY OF ACADEMICIAN MIRCEA MALIŢA]

 

Gheorghe PĂUN – About the limits of (bio)informatics with some illustrations from DNA and membrane computing

 

Mihaela MALIȚA, Gheorghe M. ȘTEFAN – Science-Technology-Product: a dynamic triad

 

Dan ȘERBĂNESCU – An integrated perspective on knowledge and existence

 

Ana BAZAC – The construction of the scientific object and its confrontation

 

 

 

ANIVERSAREA PROFESORULUI MIHAI NADIN LA 80 DE ANI

[HONOURING THE 80TH BIRTHDAY OF PROFESSOR MIHAI NADIN]

 

Solomon MARCUS „He was never only what he seemed to be”

 

Terry WINOGRAD – An intellectual pioneer

 

Lotfi ZADEH – Anticipation concerns us all

 

Asma NAZ – An interactive living space – anticipation in architecture

 

 

 

ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII [HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY]

 Octavian BALTAG – Interferenţe fizică – medicină militară. Ştefan Procopiu şi balanţa magnetică [Interferences between physics and military medicine. Ştefan Procopiu and the current balance]

Nona MILLEA – Trei sferturi de veac de cercetare ştiinţifică românească (1938–2015) [Three quarters of a century of Romanian scientific research (1938-2015)]

Marius BÂZU – Patruzeci de ani de cercetare românească în domeniul fiabilităţii componentelor electronice, 1977-2017 [Forty years of Romanian research in the field of fiability of electronic elements, 1977-2017]

Liliana ENĂCHESCU  – Evoluţia istorică a ideilor despre nebunie [The historical development of ideas about madness]

 

 

 

VARIA LEGATE DE METODOLOGIA ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII [VARIA RELATED TO METHODOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY]

 

Andrei FILOTTI – O privire romantică asupra complexelor adaptive [A romantic look on the adaptive complex systems]

 

 

 

RECENZII [REVIEWS]

 

Ana BAZAC – Learning from the Past. The Russiaan/Soviet Contributions to the Science of Anticipation, 2015, Mihai Nadin Editor (ro)

 

Ana BAZAC – Mihai Uţă, Criza teoriei cunoaşterii (1928), Traducere din limba franceză de Maria Michiduţă, Ediţie critică, studiu introductiv, note şi comentarii de Adrian Michiduţă [Mihai Uţă, The crisis of the theory of knowledge] (eng.)

 

 

 

CARTE [BOOK]

 

Robert DJIDJIAN, The secret of geniality (I)