vizualizarea este posibilă doar după instalarea ADOBE ACROBAT READER    

DATA PREZENTARE

AUTOR

TITLU

7 noi 2019

Ana Bazac

Teoria prabușirii

31 oct 2019

Olimpia Nicolaescu

Factori ce intervin in formarea unui medic in diferite etape ale evoluției sale

31 oct 2019

Henrieta Anisoara Serban

Epistemologia „politică” vs. epistemologia socială, orientată de interese

10 oct 2019

Henrieta Anisoara Serban

Valoarea epistemologică a experimentelor gândirii

26 sep 2019

Rolanda Predescu

Cercetarea între dorința de cunoaștere și utișitate: aspecte teoretice și procedurale

25 apr 2019

Gh Stefan

Experiență – creație – cunoaștere

19 oct 2018

Ana Bazac

A vedea cocotati pe umeri de uriasi

12 apr2018

Gh Stefan

Care este forta motrice in cunoastere sintaxa semnificatia sau sensul?

14-15 iul  2017

Ana Bazac

What is natural and what un-natural in cancer?

13 oct 2016

Gh Stefan

Science & Barockgeist

23-28 mai 2016

Ana Bazac

Telos and Aristotle’s technological determinism

30 oct  2015

Ana Bazac

Între mehr Licht și întuneric: semnificații filosofice ale unor cercetări actuale speciale despre lumină

2 feb 2015

Florin Moldoveanu

Reconstruirea mecanicii cuantice din principii fizice

14 oct 2014

Ana Bazac

Ce comparam?

24 apr 2014

Ana Bazac

Ahile şi broasca ţestoasă? Întrecerea dintre teorie şi experienţă

13 mar 2014

Ana Bazac

Iubirea – ca factor explicativ al lumii

17 oct 2013

Ana Bazac

Ce punem in paranteza

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ
NOEMA

Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii
Volumul XVIII
(2019)

 

 

EPISTEMOLOGIE, FILOSOFIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII, ABORDARE INTER ŞI TRANSDISCIPLINARĂ
[EPISTEMOLOGY, PHILOSOPHY of SCIENCE and TECHNOLOGY]

 

 

SUB SEMNUL RAȚIONALISMULUI [UNDER THE SIGN OF RATIONALISM]

Academician Alexandru Boboc la aniversarea a 90 de ani [Academician Alexandru Boboc on the 90th anniversary] 

Acad. Alexandru BOBOC – Raționalitatea științifică și alte tipuri de raționalitate [Scientific rationality and other types of rationality]

Adrian MIHALCEA – O contribuție la teoria silogismului [A contribution to the theory of syllogism]

Dan M. PSATTA – Bazele neuro-fiziologice ale intuiției [Neuro-physiological bases of intuition]

 

 

PARADIGME NOI DESCHISE ÎN ȘTIINȚA SECOLULUI AL XX-LEA
[NEW PARADIGMS OPENED IN THE 20TH CENTURY]

Mihai BENIUC – Mediu, prejmă, vatră: principii de psihologie animală (1934/1937) [Environment, surroundings, home: animal psychology principles]

Eugen VASILE – Unele modele matematice de sisteme dinamice pentru evoluția populațiilor [Some mathematical models of dynamic systems for population evolution]

Ana BAZAC – The microenvironment and the human space

Khaliq YAHUDOV, Mir-Yusif MIR-BABAYEV, Ilham PIRMAMEDOV – Ecological issues of oil and gas production at the Caspian Sea

 

 

ABORDĂRI INTER ȘI TRANSDISCIPLINARE  
[INTER- AND TRANS-DISCIPLINARY APPROACHES]

Milan TASIĆ – From the category theory in mathematics to bio-cosmology

Maria-Elena OSICEANU – Psihologia între știință și tehnică / tehnici [Psychology between science and technology / techniques]

 

 

 

ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII
[HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY]

 

 DIALECTICA DISCONTINUITATE-CONTINUITATE…  
[CONTINUITY–DISCONTINUITY DIALECTICS…]

Profesor emerit inginer Iulian Popescu la aniversarea a 80 de ani [Professor emeritus engineer Iulian Popescu on his 80th anniversary]

Iulian POPESCU – Ingeniozitatea țăranilor români constructori ai unor instalații de presat produse agricole [Ingeniousness of the Romanian peasants builders of press installations for agricultural products]

Adriana VÂLCU – Reflectând asupra trecutului – privind spre viitor: de la ocaua lui Cuza la constanta lui Planck [Reflecting on the past – looking towards the future: from Cuza's measure to Planck's constant]

George M. CROITORU – 155 de ani de la înființarea „Școlii de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură” din București [155 years since the foundation of the „Bridges and Roads, Mines and Architecture School” in Bucharest]

Dumitru CURCĂ – Notă despre centenarul fondării catedrei Inspecția sanitară a cărnurilor și parazitologie, în cadrul Facultății de Medicină veterinară din București [Note on the centenary of the founding of the Sanitary inspection of meat and parasitology chair within the Faculty of Veterinary medicine in Bucharest]

George M. CROITORU – Două premiere la nivel european ale tehnicii românești în construcții din perioada antebelică: introducerea prefabricării la construcții din beton armat și execuția primului pod metalic cu o traiectorie în unghi plan orizontal [Two precedences of the Romanian technique in constructions in the pre-war period at European level: the introduction of prefabrication in reinforced concrete constructions and the execution of the first metal bridge with a horizontal plane trajectory]

Constantin OLIVOTTO – Permanențe și priorități în cercetarea aeronautică românească [Permanence and priorities in Romanian aeronautical research] 

 

 …AUTORI…  
[…AUTHORS…]

Teodora-Camelia CRISTOFOR, Octavian BALTAG – Dimitrie Văsescu – 110 ani de la moartea inventatorului ieșean [Dimitrie Văsescu – 110 years since the death of the inventor of Iasi]

Marius BÂZU, Florian UNGUR – Un pionier al electronicii românești: generalul Grigore Georgescu [A pioneer of Romanian electronics: General Grigore Georgescu]

 

 … „EXCENTRICITATEA” LOR …
[...THEIR “ECCENTRICITY”…]

 

Ștefania MĂRĂCINEANU – Ploi artificiale în anul de secetă 1942 (realizate sub control official) (1942) [Artificial rainfall in the drought year 1942 (made under official control)]

 

 …ȘI PUTEREA CELOR MAI MODERNE IDEI
[…AND THE POWER OF THE STATE-OF-THE-ART IDEAS]

Nona MILLEA, Ion CONSTANTINESCU – Un secol de electronică în România (II): Electronica profesională [A century of electronics in Romania (II): Professional electronics]

Acad. Dan DASCĂLU – Learning from the past: 50 years of research in microelectronics in Romania

 

 

VARIA

Dan DORIN, Marin VLADA – IPM– Iasi Polytechnic Magazine, Book and Software Reviews

 

 

SEMNAL
[SIGNAL]

Sorin BAICULESCU – Space of Experience (bilingual edition), Bucureşti, Editura Amurg sentimental, 2013 (Ana Bazac)

 

 

RECENZII 
[REVIEW]

Małgorzata CZARNOCKA – “How is Science Universal?”, Dialogue and Universalism, Journal of the International Society for Universal Dialogue, Vol. XXIX, No 2/2019, pp. 217-238 (Ana Bazac)

  

 

CARTE
[BOOK]

Robert DJIDJIAN – The Secret of Geniality (III)

 

 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ

SESIUNEA DE TOAMNĂ/ANUALĂ 2016

a

Diviziei de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei,

CRIFST

 

 

PROGRAM

 

1.

Prof. univ. dr. ing., m. c. al Academiei Române

 Gheorghe M. Ștefan

 DLMFS     

                                        

_

Știința & Barockgeist

2.

Conf. univ. dr. mat.  Cătălin Ioniță

DLMFS 

 _

 Metoda matricei stilistice în filosofia ştiinţei: studiu de caz al întemeierii ştiinţei informaţiei

     

3.

Conf. univ. dr. Laura Pană 

DLMFS 

 

 _

Dimensiunea prospectivă a adevărului 

4.

Prof. univ. dr. ing. ȘtefanTrăușan-Matu

DLMFS

 

 _

 Muzicalitatea limbajului

 

5.

Lect. univ. dr.  Mihaela Buia

DLMFS

 _

 Provocări ale abordării „user-friendly”

 

6.

Dr. ing. Dan Șerbănescu

DLMFS 

 _

 Omenirea la răscruce privindu-se în oglinda  re)(ne) cunoașterii de sine – oare va evolua sau se va  autodistruge ? O perspectivă a aplicațiilor energetice ale fizicii moderne

 

7.

Prof. univ. dr.  Ana Bazac

 DLMFS

 _

Față de ce suntem prudenți, preventivi și precauți? Știința, tehnica și principiul precauției

 

 

***

 

REZUMATE

 

 

Gheorghe M. Ștefan –  Știința & Barockgeist

Există o relație semnificativă între știința și filosofia lui Descartes, Newton sau Leibnitz și arta lui Bernini, Vermeer sau Bach? Între moartea lui Bruno, datorată unei biserici dogmatice, și moartea lui Bach, datorată unui medic nepriceput, asistăm la procesul de desvrăjire a mentalității europene. În pofida unei aparente diversități, perioada barocului este caracterizată prin profunda unitate a procesului de tranziție de la magic la rațional. Bruno a visat fără sparanță fuziunea magicului cu religiosul, în timp ce Bach ”făcea matematică fără să o știe”. Astfel, barocul se desfășoară între o  imposibilitate culturală și o promisiune științifică. Barockgeist-ul artei declanșează în știință inefabilul spirit al plenitudinii, caracteristic pentru faza inițială, inocentă a abordarii raționale.

 

Cătălin Ioniță – Metoda matricei stilistice în filosofia ştiinţei: studiu de

                                                    caz al întemeierii ştiinţei informaţiei

 

Scopul comunicării: a arăta, prin analiza unui caz concret, cum cercetarea filosofică a unei ştiinţe poate beneficia de instrumentul (metoda) matricei stilistice pentru a degaja aspecte de esenţă ale ştiinţei cercetate.

    Noţiunile factor determinant de stil şi matrice stilistică au fost introduse de Lucian Blaga în (i) Trilogia Culturii (1937); precizate ulterior prin utilizarea lor în (ii) Ştiinţă şi creaţie (1942) şi în (iii) Fiinţa istorică (1959). În (i), Lucian Blaga reuşeşte o identificare constructiv-procesuală a formelor culturii. Ele se caracterizează structural prin matrice stilistice de fond. În (ii), analiza asupra conceptelor ştiinţei sub coagularea lor în concepţii şi teorii ştiinţifice împreună cu formele lor şi raportarea acestora la (teoria) cunoaşterii, permite lui Lucian Blaga a arăta că matricele stilistice au un rol instrumental în filosofia ştiinţei, în ciuda aparentei contradicţii faţă de natura obiectivă a adevărului ştiinţific. Prin obiectivitatea şi universalitatea sa, adevărul (faptul) ştiinţific nu poate sta sub o matrice stilistică. Însă accesul la acel adevăr este mediat, prin cercetător şi/sau şcoală, de anumite matrice stilistice. În (iii), Lucian Blaga arată cum natura istorică a unor fapte consemnate (istoricitatea lor) este identificată de un ansamblu de factori determinanţi de stil. Analizele efectuate de Lucian Blaga includ atât teorii ştiinţifice (teoria relativităţii, biologie-ereditate-Darwinism, mecanica şi fizica newtoniană, fizica cuantică în începuturile sale) cât şi unii autori creatori de ştiinţă revendicaţi de istorie și istoria şi filosofia ştiinţei.

             Demersul lui Lucian Blaga poate fi adaptat ca instrument cu valoare metodologică în cercetările subsumate filosofiei ştiinţei (fie în general, fie dedicate unei ştiinţe particulare).

            Vom studia întâi, direct, independent de metoda matricei stilistice, cazul întemeierii ştiinţei infomaţiei (lucrările lui C. E. Shannon -1948, Norbert Wiener -1948, A. Nyquist -1924, Hartley -1928, R.A. Fisher -1921) şi, apoi, perioada următoare 1950-1960 (Kolmogorov, Hincin, Renyi) în care ştiinţa informaţiei se axiomatizează. Descoperim, surprinzător, pe de o parte, cum termenul de informaţie din vorbirea curentă (desemnând o noutate adusă de o întâmplare, noutate comunicată) se precizează cu referinţă la două domenii conexe ale realităţii: capacitatea de codificare şi calitatea transmisiei semnalelor electromagnetice prin sisteme de comunicaţii (capacitatea informaţională a canalului: Nyquist, Hartley, Shannon) şi informaţia relevantă conţinută în datele observate repetitiv supunându-se unei legi statistice (necunoscute, dar prezente) ale cărei caracteristici cercetarea urmăreşte a le preciza prin estimări numerice din datele observate (estimarea parametrilor: R.A. Fisher).

Pe de altă parte, în ambele situaţii, descoperim un fapt (A): conceptul de informaţie precizat este desubiectivizat total (de-psihologizat), desubstanţializat, desemnând o mărime –  nu oarecare –  asociată unui proces. Această caracteristică nu mai poate fi redescoperită pornind de la axiomatizarea degajată ulterior. Un acelaşi tip de omisiune este prezent, spre exemplu, în Elementele lui Euclid (axiomatizarea sa a geometriei elimină atât mişcarea cât şi operaţia de diviziune la infinit), dar această omisiune este suplinită de Euclid în cartea (despre) Date (mult mai puţin citită, sau mai puțin accesibilă, decât Elementele). Şi exemplul Elementelor lui Euclid nu este singular. Una din consecinţele faptului (A): informaţia (fiind totdeauna asociată unui proces) are caracter fenomenologic (în sensul lui Mihai Drăgănescu), iar ştiinţa informaţiei, aşa cum s-a întemeiat, este o ştiinţă structural-fenomenologică (în sensul lui Mihai Drăgănescu), deşi practica curentă reţine doar aspectul structural al acestei ştiinţe. Reţinem încă un fapt: cercetarea de mai sus aparţine doar filosofiei ştiinţei şi doar prin filosofia ştiinţei este posibilă.

             Prezintă cazul întemeierii ştiinţei informaţiei aspecte stilistice proprii? Vom proba că răspunsul este afirmativ. Vom degaja schema unei matrice stilistice proprii cazului studiat. Implicit, astfel, prinde contur utilizarea metodei matricei stilistice în filosofia ştiinţei –  altfel decât pornind de la sistemul blagian, fără a-l contrazice, însă recunoscându-l prin parţială regăsire a prezenţei sale în fapte (din punctul de vedere al conceptului de matrice stilistică şi al dublei poziţii ontologice a omului). Metoda matricei stilistice, cum arată cazul studiat, cere analiza detaliată a faptelor: matricea stilistică fiind găsită în final.

În particular, schimbările de paradigmă (paradigm shifts) –  în sensul lui Thomas Kuhn –  sunt semne ale desfăşurării sau prezenţei unei matrice stilistice active, iar identificarea unei matrice stilistice active delimitează o paradigmă,  deşi noţiunile nu sunt echivalente.

            Este necesară, începând de la un anume punct, metoda matricei stilistice în filosofia ştiinţei sau în cercetarea filosofică a unei ştiinţe? Răspunsul este afirmativ, dacă prin această metodă obţinem rezultate care nu pot fi degajate prin alte metode. Cazul studiat arată că anumite caracteristici ale ştiinţei informaţiei nu pot fi obţinute prin alte metode. Degajarea matricei stilistice pune în evidenţă specificitatea sa, prin urmare devine posibilă demonstraţia istoricităţii (calitatea de fapt istoric ca atare) actului de întemeiere a unei ştiinţe, dincolo de context şi împrejurări. Cazul studiat permite această demonstraţie. 

 

 

Laura Pană  –  Dimensiunea prospectivă a adevărului

 

Comunicarea este continuarea celei despre adevărul ca valoare polidimensională și are ca scop aprofundarea unor aspecte ale valorii rezultatelor cunoașterii din perspectiva creșterii eficienței cercetărilor prospective, respectiv a adecvării programelor de acțiune formulate și a relevanței modelelor de viitor concepute. Vor fi cercetate caracteristicile cunoașterii anticipative, ca și modalitățile de organizare ale rezultatelor acestui tip de cunoaștere. Cercetările prospective au arătat că cele mai importante date și informații despre viitor sunt cele care se referă la evenimente cu probabilitatea cea mai mică de a se produce, cele extraordinare sau unice. Toate acestea sunt și greu previzibile dar, paradoxal, nu și imposibil de realizat, pornind de la specificul proceselor, relațiilor și activităților socio-umane. Prima și poate cea mai importantă problemă, din perspectiva cercetării noastre este: cum pot fi transformate aceste precunoștințe (date, informații și opinii-expert) în cunoștințe, proiecte, programe și modele de viitor? Vor fi studiate, de aceea, în continuare, trăsăturile distinctive importante și favorizante ale diverselor tipuri de anticipare cognitivă.

 

 

Ștefan Trăușan-Matu – Muzicalitatea limbajului

 

S-a discutat mult despre legătura dintre limbaj și muzică. Din perspectivă evoluționistă există o dispută asupra primordialității limbajului sau a muzicii. Ce este muzica? Ce este limbajul? Ce au în comun? Există în creier zone comune celor două? Lăsând la o parte aceste întrebări, o certitudine este că o mare parte din creațiile muzicale sunt însoțite de versuri și, din cealaltă parte, poezia are, de obicei, muzicalitate. Legătura între muzică și limbaj se manifestă însă și în alte genuri de texte, atât literare, discursuri politice cât și în conversații. Repetițiile, ritmul, structurile discursive au multe elemente comune în cele două cazuri. Lucrarea discută despre aceste elemente comune, despre muzicalitatea intrinsecă a poeziei, cu exemplificări din Eminescu, despre programe de calculator care analizează muzicalitatea textelor și despre necesitatea considerării muzicalității în generarea de voce de către calculator.  

 

 

Mihaela Buia – Provocări ale abordării „user-friendly”

­

Rețelele de socializare au schimbat și continuă să schimbe comunicarea socială. Ne confruntăm cu o avalanșă de aparate/echipamente/device-uri din ce în ce mai complicate care ne provoacă să comunicăm mai intens, mai divers, mai fără limite. Firmele se întrec să scoată cât mai rapid pe piață modele noi de telefoane celulare/mobile și tablete pe care pot fi instalate aplicații atractive pentru toate vârstele. Vocabularul utilizatorilor s-a îmbogățit cu termeni noi: iphone, smartphone, Android etc. Omul de rând folosește astăzi destul de des și cu lejeritate asemenea unități lexicale, chiar dacă uneori nu știe prea bine semnificația lor. Tinerii și chiar copiii din clasele primare se familiarizează rapid și fără efort cu aceste jucării tentante, fără să-și dea seama că se instalează o dependență periculoasă față de acestea. Și chiar dacă își dau seama, nu le pasă, tentația e prea mare iar influența mediului – școlar și extrașcolar – este determinantă.

Pentru a face față concurenței foarte dure, imperativul major al firmelor producătoare este abordarea „user-friendly”. Adică pentru a ne „ajuta” să dorim să socializăm cu ajutorul acestor device-uri, acestea trebuie să ni se pară foarte prietenoase, să nu ne sperie, să nu credem că nu suntem în stare să le folosim fără să urmăm niște cursuri mai mult sau mai puțin costisitoare și chiar să ni le dorim. Copiii și tinerii învață unii de la alții cu mare ușurință. Ei sunt cei pentru care obținerea cât mai grabnică a modelelor noi și instalarea de aplicații/jocuri noi a devenit obsesivă, reprezintă scopuri prioritare. (Termenul este folosit ca atare și în română, nu mulți simt nevoia folosirii unui termen tradus). Această abordare reprezintă o provocare atât pentru producători cât și pentru utilizatori, pentru părinți și profesori din învățământul de toate gradele. Se nasc câteva întrebări interesante: cât de „friendly” sunt părinții și profesorii, dar mai ales instituțiile din sfera educației față de extinderea devenită agresivă a ceea ce unii autori numesc „user-friendliness” în acest domeniu? Care sunt limitele efectelor benefice ale acestei abordări? Ce se întâmplă cu diferitele categorii de utilizatori dincolo de aceste limite?

 

 

Dan Serbănescu – Omenirea la răscruce privindu-se în oglinda (re)(ne)cunoașterii de sine – oare va evolua sau se va autodistruge ? O perspectivă a aplicațiilor energetice ale fizicii moderne

 

Aplicațiile energetice ale fizicii moderne mențin și acestea atenția lumii asupre ei însăși. Se constată că dilemele referitoare la căile de evoluție ale lumii au ca unul dintre punctele centrale și încercări de prefigurare a viitorului din perspectiva gestionării unor tehnologii care să ne permită salturi reale către alte nivele de dezvoltare.

Literatura de specialitate vorbește despre scale ale civilizațiilor (de exemplu scala Kardashev completată și dezvoltată de Carl Sagan) în care nivelele de dezvoltare ale unei civilizații sunt apreciate după tipul de energie pe care acestea îl pot controla și utiliza. Din acest punct de vedere, omenirea este cu mult sub cel mai jos nivel de civilizație (I) cu perspectiva ca într-un scenariu optimist sa poată ajunge la nivelul I in circa 200-300 de ani.

Pe de altă parte însă, descoperiri epocale ale unor sisteme energetice naturale, ca și explorarile cosmosului și noile teorii ale fizicii cuantice, ne arată că, din punct de vedere al modului in care cunoaștem, suntem într-un moment de răscruce. (Intr-o lucrare anterioară am arătat că putem considera că ne aflăm într-o etapă de răscruce, și anume in cea în care trans și interdisciplinaritatea devin instrumente de bază ale acumulării de cunoștințe, cheia noilor salturi uriașe de care am putea fi capabili).

Suntem, din punctul de vedere al acumulării cunoștințelor, o civilizație de tip III, care, chiar dacă nu a acumulat tehnologiile energetice capabile să o propulseze la nivelul I Kardashev-Sagan, este în stare să genereze noua bază metodologică capabilă să alimenteze salturile creative excepționale ce ne pot propulsa acolo și ar fi de fapt un nou manifest de tip ”Discours sur la methode” al salturilor tehnologice spre primul nivel de civilizație, care ar conta într-o istorie a universului.

Lucrarea prezintă modul în care diverse etape ale schimbărilor din fizica și energetica nucleară ilustreaza tezele expuse succint mai sus. Accentul este pus pe dilemele și pericolele văzute din perspectiva fizicii și aplicațiilor sale energetice, pe care le întrezărim de pe acum în acest drum. 

 

 

Ana Bazac – Față de ce suntem prudenți, preventivi și precauți? Știința, tehnica și principiul precauției

 

Ideea mea simplă este că principiul prudenței, prevenirii și precauției nu privește știința, ci tehnica. După o punctare a semnificațiilor celor trei concepte (prudența, prevenirea, precauția), se argumentează ideea de mai sus și se prezintă cauzele istorice și epistemologice ale realizării defectuoase a principiului de mai sus.

 

 

 

 

 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ
NOEMA

Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii
Volumul XVII
(2018)

 

 

EPISTEMOLOGIE, FILOSOFIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII, ABORDARE INTER ŞI TRANSDISCIPLINARĂ

 

 

TRATAREA INFORMAŢIEI ŞI PROBLEMA DISCONTINUITĂŢII [THE TREATMENT OF INFORMATION AND THE PROBLEM OF DISCONTINUITY]

 

Mihaela MALIŢA, Gheorghe M. ŞTEFAN – Data vs. Information

 

Marius SALA – L’influence grecque sur le roumain [The Influence of the Greek on the Romanian Language]

 

Ana BAZAC – From the Objective Information to the Information Created and Received by the Human Beings: And What Does Informatonosis Mean?

 

Henrieta Anişoara ŞERBAN – Societatea informaţională sau o bombă informaţională? [Information Society or Information Bomb?]

 

 

PUNCTÂND DIALECTICA ORIGINII ŞI CONTINUITĂŢII [POINTING THE DIALECTIC OF ORIGIN AND CONTINUITY]

 

Georges CHAPOUTHIER – La mosaïque des traits culturels [The Mosaic of Cultural Features]

 

Alina S. RUSU – Teorii explicative ale interacţiunilor pozitive om-animal: perspectivă multidisciplinară [Explanatory Theories of Human-Animal Positive Interactions: Multidisciplinary Perspective]

 

 

DESPRE SPORUL ÎN ŞTIINŢĂ [ON SCIENTIFIC INCREMENT]

 

Dan M. PSATTA – Adevărul în perspectiva neurofiziologiei [Truth in the View of Neurophysiology]

 

Gabriel NAGÂȚ– Progresul ştiinţei ca acumulare a cunoaşterii şi spor de înţelegere [ Progress of Science as Knowledge Accumulation and Increment of Understanding]

 

Henrieta Anişoara ŞERBAN – Sporul în cunoaşterea ştiinţifică – o cronică a eforturilor şi rezultatelor? [Increment in the Scientific Knowledge – A Chronicle of Efforts and Results?]

 

Ana BAZAC – System, Input, Output: A Critique of Science from the Standpoint of Waste

 

 

GORUN MANOLESCU LA 80 DE ANI [THE 80TH ANNIVERSARY OF GORUN MANOLESCU]


Dănuţ Puiu ŞERBAN –  Gorun Manolescu, date despre fapte [Data about Facts]

 

Gorun MANOLESCU – Despre tetra-lemă. Însemnări fragmentare şi fugare [ On Tetra-Lemma. Fragmentary and Fugitive Notes]

 

ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII [HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY]

 

Nicolae Florin ZĂGĂNESCU, Constantin Marcian GHEORGHE – 1886: Experimentarea şi brevetarea sistemelor de propulsie reactivă concepute şi realizate de Alexandru Ciurcu [Experimenting and Patenting of Reactive Propulsion Systems Designed and Built by Alexandru Ciurcu]

 

Dumitru MURARIU – La 150 de ani de la naşterea lui Emil Racoviţă [Emil Racovitza's 150th Birthday]

 

Nona MILLEA, Ion CONSTANTINESCU – Un secol de electronică în România. Repere [A Century of Electronics in Romania. Highlights]

 

Mir-Yusif MIR-BABAYEV – Brief History of the First Oil Drilling Wells in Baku Region

 

Virgil STANCIU, Viorel GHEORGHE – Industria românească de aviaţie la mijlocul anilor 1980 [The Romanian Aviation Industry in the Mid-1980s]

 

 

RECENZII

 

Ana BAZAC – What Kind of Epistemology of Health-Care? A Note About Émile Kenmogne’s Maladies paranormales et rationalités. Contributions à l’épistémologie de la santé, 2016

 

Dănuţ Puiu ŞERBAN – Nona Millea (Coordonator), Electronica românească. O istorie trăită,  Vol. 4, 2018 [Nona Millea (Ed.), The Romanian Electronics : A Lived History. Vol. 4]

 

Dănuţ Puiu ŞERBAN – Ingineri români. Dicţionar enciclopedic. Vol. 2, 2018 [Romanian Engineers. Encyclopaedic Dictionary. Vol. 2]

 

Dănuţ Puiu ŞERBAN – Valeriu Avram, Alexandru Armă, Aeronautica română în războiul de întregire naţională (1916-1919), 2018 [Romanian Aeronautics in the National Completeness War]

 

 

SEMNALE

 

Georges Chapouthier - The Mosaic Theory of Natural Complexity: A Scientific and Philosophical Approach, 2018

 

Dan Gabriel Sîmbotin - Cenzura imaginarului ştiinţific la începutul modernităţii, 2015 [Censorship of Scientific Imaginary at the Beginning of Modernity]

 

Gabriel Nagâț - Ştiinţele sociale şi angoasa legitimităţii, 2017 [Social Sciences and the Anguish of Legitimacy]

 

 

CARTE [BOOK]

 

Robert DJIDJIAN – The Secret of Geniality (II)

ACADEMIA ROMÂNĂ
COMITETUL ROMÂN DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE A ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII
Divizia de Logică, Metodologie și Filosofie a Științei

 

Apel la contribuții

la

Simpozionul

Principiile cercetării științifice

și Academia Română - vector al dezvoltării culturii naționale

27 septembrie 2018, 15-18, Academia Română, Sala de consiliu (Calea Victoriei, 125)

 

 

Simpozionul este o continuare a celui din 2016 (Academia Română -- 150 de ani : aspecte epistemologice ale activităţii), dar și a multor sesiuni și simpozioane în care comunicările au discutat expres sau au arătat necesitatea de a aborda problema principiilor de cercetare științifică.

 

Drept urmare, primul obiectiv este acela de a discuta principiile cercetării științifice așa cum au evoluat ele până în forma actuală. Există deosebiri în conceperea cercetării să spunem doar de-a lungul  ultimei sute de ani? Și, desigur, nu doar în România.

 

Care este raportul între ipoteză și experiment? Ce experiment este necesar și ce experiment e superfluu? Care este rolul calculului? Cum se stabilesc obiectivele cercetării? Sunt ele neschimbate de-a lungul unei cercetări? Dar ipotezele, metodele și experimentele? Deci în ce sens se vorbește de corectarea permanentă a elementelor cercetării? Cum se trece de la ipoteză la teorie? Ce înseamnă verificarea teoriei? Se poate vorbi de o trecere de la cercetarea individuală la aceea colectivă? Există aceleași principii în știință și în tehnologie?

Sunt doar câteva întrebări care ne permit să evidențiem rolul Academiei în cercetarea științifică și realizarea tehnică din România.

 

De punctat că, deși și acest simpozion este derulat în cadrul celebrării Centenarului Marii Uniri, el nu este unul festivist. Activitatea Academiei, ca instituție culturală tutelară, este confruntată cu situația reală a cercetării la diferite niveluri instituționale, deoarece știința și tehnica sunt parte a culturii. Evaluarea acestor cercetări prin prisma rezultatelor din societate permite o dată mai mult relevarea rolului Academiei Române de vector al culturii naționale.

 

 

 

Titlurile și scurte rezumate (cu diacritice) vor fi trimise până la 1 septembrie 2018 la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Lucrările in extenso, urmând stilul publicaţiei Noema (http://noema.crifst.ro), vor fi trimise până la 30 septembrie 2018, la aceeași adresă, pentru a putea forma un supliment aparte.