ACADEMIA ROMÂNĂ

COMITETUL ROMÂN DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE A ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII
Divizia de Logică, Metodologie și Filosofie a Științei

 

 

 Apel la contribuții

la

Sesiunea de primăvară cu tema

Potențialul științific individual, organizațional și societal

care va avea loc la data de

30 aprilie 2020, orele 15-18, Academia Română, Sala de consiliu (Calea Victoriei, 125)

 

 

Orice activitate, oricât de simplă, poate fi desfășurată și finalizată prin activarea unui complex de resurse adecvate. Multitudinea acestor resurse precum și costurile implicate pentru accesarea lor depind de complexitatea activității precum și de cunoașterea contextului în ansamblu. Inițial, totalitatea resurselor disponibile constituie potențialul care va permite finalizarea activităților/proiectelor avute în vedere. Calea de la identificarea potențialului până la finalizarea oricărei activități/a oricărui proiect depinde de gestionarea resurselor. Potențialul științific este o asemenea resursă și are anumite particularități atât la nivel de individ, de organizație, cât și sau mai ales la nivel societal. O cât mai bună cunoaștere a acestor particularități permite evitarea irosirii potențialului științific de a cărui valoare societatea nu este pe deplin conștientă.

Dacă încercăm să abordăm componentele și particularițățile potențialului științific din punctul de vedere al numărului celor direct implicați, atunci potențialul științific individual pare cel mai ușor de înțeles și de abordat. Pare! Cine-l identifică din timp? Cine-l confirmă? Profesorii? Notele elevilor? Olimpiadele școlare și diversele concursuri organizate pentru elevi? Părinții (în anumite cazuri)? Elevul sau studentul însuși? Cine-l susține și cu ce mijloace? De către cine și cum este pus în valoare?

Potențialul științific organizațional are multe necunoscute pentru marele public., organizațiile de toate felurile dezvoltă strategii sofisticate și costisitoare pentru a identifica potențialul științific individual al cât mai multor tineri cu aptitudini deosebite în domeniul de interes al fiecărei organizații. Corporațiile transnaționale și universitățile cu renume binemeritat au de jucat rolurile cele mai grele, mai decisive și mai eficiente pentru a agrega potențialul științific individual al celor selectați și a-l transforma în forțe motrice de progres științific, dar nu oricum, ci rentabil, profitabil. Ele știu să-i atragă, sunt pregătite să-i motiveze, să ofere celor selectați variante de promovare.

 

Potențialul științific societal poate fi privit ca un cumul al  celor două tipuri de potențial științific deja menționate. Ca arie de cuprindere, poate fi analizat de la nivelul unei țări până la nivelul societății umane în ansamblu, luat în considerare într-o perioadă de timp precizată. Proiectele de cercetare științifică de mare anvergură pot fi abordate numai după o bună cunoaștere a potențialului științific de care dispune societatea. Antrenarea potențialului științific societal în scopul soluționării unor probleme grave ale societății este deocamdată insuficientă, cu efecte grave, despre care nu știm cum anume și dacă vom reuși să le remediem. Exemplele cele mai cunoscute sunt cele legate de poluare, boli grave fizice și mentale din ce în ce mai răspândite, sărăcirea unui număr mare de indivizi, risipa și insuficienta reciclare a unor materiale prețioase etc.

Punându-ne întrebări, poate ne apropiem mai repede de răspunsuri, de soluții. S-ar putea ajunge chiar la excelență științifică în cât mai multe domenii dacă ar exista o preocupare mai mare pentru elaborarea unor strategii manageriale mai performante? Ar putea acestea să stimuleze conștientizarea și responsabilizarea socială, să trezească dorința și apoi voința membrilor societății de a-și descoperi și valorifica potențialul științific? Suntem suficient de preocupați de identificarea și valorizarea potențialului nostru științific? Sau ne mărginim doar la constatarea erorilor noastre și a consecințelor lor păguboase? Cum ne pregătim pentru a ne asigura un viitor vindecat de efectele propriilor greșeli? Sunt doar câteva întrebări la care Apelul îi invită să răspundă pe cei cărora le este adresat.

 

Titlurile prezentărilor și rezumatele (scrise cu Times New Roman 12 și cu diacritice) vor fi trimise până la data de 31 martie 2020 la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..