LITERATURA ȘTIINȚIFICO-FANTASTICĂ ȘI CĂUTAREA (MODELAREA) VIITORULUI

Oliviu CRÂZNIC

 

Un segment aparte în cadrul literaturii științifico-fantastice îl constituie literatura de anticipație (sau cu elemente de anticipație, atunci când anticiparea nu este scopul principal al creației literare).

Acest segment literar are în vedere viitorurile probabile (ori măcar posibile), străduindu-se să le intuiască și reușind, uneori, chiar să le modeleze.

Probabil cel mai important aspect care trebuie reținut, în sensul celor de mai sus, îl reprezintă ideea că nu trebuie confundat „viitorul” (noțiune generalizată) cu „viitorul tehnologic” (între acestea două existând o relație de tipul „întreg-parte”).

„Viitorul sociologic”, „viitorul biologic” ș.a. sunt, în aceeași măsură, parte a aventurii umane științifice (și științifico-fantastice).