ACADEMIA ROMÂNĂ

 

SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ 2012

a

Diviziei de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei,

CRIFST

 

 

Tema: Experienţa ştiinţei – experienţa vieţii

 

27 aprilie 2012, orele 10 -14

Sala de Consiliu

 

 

PROGRAM

 

1.

Acad. Mircea Maliţa

Preşedinte al DLMFS,

Vice-preşedinte al CRIFST  

         

Despre experienţa vieţii

2.

Prof. univ. consultant

dr. ing. G Manolescu 

CRIFST, redactor şef Noema 

                        

 Experimentul conştienţei (la

Mihai Drăgănescu) – bază a unei ştiinţe integrative

3.

Conf. univ. dr. Oltea Joja

Universitatea „Titu Maiorescu”,  

 CRIFST                    

Experienţa învăţării şi neuroplasticitatea o schimbare a paradigmei

 

4.

Mihai Cătălin Neagoe

Psihoterapeut- terapie cognitiv comportamentală,  masterand TCSI anul II, UPB     

                    

Structuri fuzzy de operatori psihologici în comportamentul uman

5.

Prof. univ. dr. Gheorghe Doca  

Eminescu: structuri poetice fractale

6.

Daniel Lungu

 student, Facultatea de Istorie,

 Univ. Bucureşti 

Apologia lui Socrate: experienţa vieţii în  orizontul misterului. Perspectivă istoriografică

7.

Conf. univ. dr. G.G. Constandache

UPB, CRIFST     

                                                     

Vocaţia profesorală şi experienţa universitară

8.

Alexandru Giuculescu

CRIFST                       

Semnificaţiile şi limitele experimentului ştiinţific

9.

Lector univ. dr. Mihaela Buia 

UEB, CRIFST

Interdisciplinaritatea – valenţe şi provocări

10.

C. ş. Dumitru Mateescu

Institutul de Filosofie şi Psihologie

 „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române

 

Consideraţii privind experienţa şi categoriile filosofice

 

11.

C. ş. dr. Gabriel Nagâţ 

Institutul de Filosofie şi Psihologie                                              

 „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române, CRIFST

 

Evoluţia conceptului kuhnian de revoluţie ştiinţifică

12.

Conf. univ. dr. Cătălin Ioniţă 

Institutul de Filosofie şi Psihologie

UPB, CRIFST            

Nicolae Popescu despre natura matematicii: percepţia Existenţei ca invariant

 

13.

Drd. Cristinel Stoica 

Institutul de Matematică al Academiei Române         

Multiversul ca trecere de la

experienţa logică la experienţa fizică

 

14.

14. Dr. Florin Moldoveanu –  

 fizician, Committee for
 Philosophy and the Sciences,

 University of Maryland

 

Criteriul EPR (Einstein-Podolski-Rosen) de identificare a realităţii fizice

15.

Drd. fiz. Mihaela Călinescu

CRIFST

   

Fizica în dialog cu ştiinţele vieţii

16.

Prof. univ. dr. ing. Tudor Niculiu

UPB, c. ş. I, dr. Cristian Lupu, CNAE, Academia Română 

Localitate şi globalitate: studiu de caz despre pictura lui Mondrian şi Cézanne

 

17.

Prof. univ. dr. Ana Bazac

UPB, CRIFST 

Experienţa ştiinţei şi receptarea ei

 

ACADEMIA ROMÂNĂ

 

Diviziei de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei,

CRIFST

 

 

Tema: Sesiunea ştiinţifică anuală a DLMFS, octombrie 2012

 

 

 23 Octombrie  2012, orele 10 -14

Sala de Consiliu

 

 

 

PROGRAM

 

 

1.

Prof. univ. dr. Maria Cornelia Bârliba

 

Relaţia dintre filosofie şi ştiinţă.

Paralelă interpretativă Titu Maiorescu - P.P. Negulescu

 

2.

Dr. Geo Sǎvulescu

Schiţǎ a filosofiei lui Blaga

 

3.

Conf. univ. dr. Cătălin Ioniţă 

Consideraţii critice asupra înţelesului Blagian implicant al filosofiei ştiinţei

 

4.

Dr. ing. prof. univ. cons. Gorun Manolescu

 

Mihai Drăgănescu – Lumea Remanenţelor Evanescente

 

5.

Prof. univ. dr. Mariano L. Bianca

(Università degli Studi di Siena,

Direttore del Dipartimento di Studi Storico Sociali e

Filosofici)

Mind and Inherent Logic

6.

Drd. Cristinel Stoica

 

Matematica şi lumea fizicǎ

7.

Dr. Florin Moldoveanu

(Committee for Philosophy and the Sciences,

University of Maryland)

 

Bosonul Higgs şi completarea

,,Tabelului       Mendeleev” al secolului XX

 

8.

Prof. univ. dr. ing. Tudor Niculiu                            

Despre inteligenţa artificială

 

9.

Dumitru Mateescu                                                  

Westerhoff şi ideea de sistem categorial

 

10.

Conf. univ. dr. Oltea Joja

 

Conceptul de Stres - între vulnerabilitate şi rezilienţă

 

11.

Mihai Cătălin Neagoe

 

Destinul între imaginea miticǎ şi

reprezentarea ştiinţificǎ din punctul de vedere al psihologiei

 

12.

Student Daniel Lungu

 

Istoriografie, Istorie, Istoricitate. Temeiuri ale  ştiinţelor istorice

 

13.

Dr. Adrian George Dumitru 

Un studiu de caz al metodologiei ştiinţei: Este posibilă o istorie a ştiinţei in Regatul Seleucid (sec. III-I î.e.n.)?

 

14.

Prof. univ. dr. Gheorghe Doca                   

Ştiinţele omului faţă cu triada dialog, dialogism, dialogicitate

 

15.

Alexandru Giuculescu

 

Instituţionalizarea activităţii de cercetare ştiinţifică

 

16.

Lector dr. Mihaela Buia

 

Aspecte teoretice privind  implementarea disciplinarităţii

 

17.

Conf. univ. dr. G G Constandache

 

Pentagonul evaluărilor în ştiinţa educaţiei

 

18.

Dr. ing. Lucian Toma

 

Piaţa de energie electrică: o abordare tehnico-economică societală

 

19.

Prof. univ. dr. Ana Bazac

 

Semnificaţii epistemologice a două concepte neglijate: umbra şi urma

ACADEMIA ROMÂNĂ

 

Diviziei de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei,

CRIFST

 

 

Tema: Sesiunea ştiinţifică anuală a DLMFS, octombrie 2013

 

 

17 Octombrie  2013, orele 10 -14

Sala de Consiliu

 

 

PROGRAM

 

1.

Prof. univ. cons dr. ing Gorun Manolescu

CRIFST

Mihai Drăgănescu: Tensiunea filosofică

2.

Dr. Geo April Săvulescu,

CRIFST

Problema inconştientului: Richard Wagner şi Lucian Blaga

3.

Conf. univ. dr. Cătălin Ioniţă,CRIFST

Metafora trans-semnificativă

4.

Cercetător şt. dr. Richard David-Rus

Aspecte ale înţelegerii ştiinţifice

5.

Alexandru Giuculescu, CRIFST

Matematismul, o eroare benignă a interdisciplinarităţii

6.

Cercet. şt. dr. Marius Augustin Drăghici

CRIFST

Comentarii despre scepticismul filosofic şi natura certitudinii ştiinţifice

7.

Conf. univ. dr. Oltea Joja, CRIFST

Paradigme clinice – perspectiva integrativă

8.

Cercetător şt. dr. Gabriel Nagâţ, CRIFST

Considerații filosofice asupra ipotezei singularității

9.

Conf. univ. dr. G.G. Constandache, CRIFST

Destinul în filosofie şi ştiinţă

10.

Prof. univ. dr. Marta-Christina Suciu, CRIFST

Platformele colaborative de cercetare interdisciplinară şi co-autoratul

11.

Prof. univ. dr. Ana Bazac, CRIFST

Ce punem în paranteză?

ACADEMIA ROMÂNĂ

 

SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ 2013

a

Diviziei de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei,

CRIFST

 

 

Tema: Informatica şi ştiinţele. Informatica şi modul de viaţă şi de gândire

 

26 aprilie 2013, orele 10 -14

Sala de Consiliu

 

PROGRAM

 

1.

Acad. Mircea Maliţa   

Preşedinte al DLMFS,

Vice-preşedinte al CRIFST          

Forma mentis în era computerului

2.

Dr. Geo Săvulescu  

CRIFST              

Este necesară o teorie, sau o cercetare, asupra limitelor cunoaşterii?

3.

Prof. univ. cons. dr. ing. G Manolescu

CRIFST 

A trăi în mod „sceptico-informaţional

4.

Prof. univ. dr. Ştefan Trăuşan-Matu

O perspectivă dialogist-polifonică asupra   gândirii şi limbajului ;

Implicaţii asupra Inteligenţei Artificiale

5.

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe M. Ştefan

m.c. al Academiei Române 

Informaţia și complexitatea funcțională

6.

C.ş. dr. Marius Augustin Drăghici    

CRIFST

Posibilităţi şi limite ale informaticii:

deschideri actuale în filosofie

7.

C.ş. dr. Richard David-Rus 

 Inst. de Antropologie „Francisc Rainer”   

al Academiei  Române                                                                                           

Explicaţie şi înţelegere prin simulări:  modelele computaţionale din ştiinţele sociale

8.

Conf. univ. dr. Laura Pană       

CRIFST

Mediul de lucru virtual și formele de gândire asociate

9.

Lector univ. dr. Beatrice Adriana Balgiu

UPB

Contriciparea în lumea 2.0

10.

Prof. univ. dr. Leon Zăgrean  

UMF  „Carol Davila”                                       

Conştiinţa, la răspântia dintre filosofie, informatica şi neuroştiinţe

11.

c.ş. dr.  Gabriel Nagâţ 

CRIFST          

„Postumanitatea” și argumentul simulării istoriei

12.

Dr. mat. Lucian Spiridon     

Informatica în macroeconomie poate face  economia mai  puţin dependentă de bani

13.

Drd. fiz. Mihaela Călinescu

CRIFST  

Ing. IT Radu-Mihail Călinescu          

Societatea informaţională:  studii de caz

14.

Prof. univ. dr. Nicolae Bulz 

CRIFST                                                                      

Avatarurile Informaticii contemporane. Studiu de caz: securitatea energetică

15.

Conf. univ. dr. G.G. Constandache

CRIFST

Informaţia între limitări şi fraude  

16.

Conf. univ. dr. Cătălin Ioniţă     

CRIFST

Informatica şi Informaticianul ca paznic al smintelii, veghetorul nesmintelii                                       

17.

Prof. univ. dr. Ana Bazac      

CRIFST

Ontologia informaţiei şi a informaticii

ACADEMIA ROMÂNĂ

 

SESIUNEA ANUALĂ - 2014

a

Diviziei de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei,

CRIFST

 

 

Tema: Sesiunea anuală 2014

 

xxxxxxxxxxx, orele 10 -14

Sala de Consiliu, Academia Română

 

 

PROGRAM

 

1.

Gorun Manolescu

– 

Gestalt architectural şi unele probleme ale entităţilor realizate de fiinţele umane (Architectural gestalt and some aspects of entities which are achieved by human beings)

2.

Gabriel Nagâţ

– 

Noua revoluţie tehnologică şi străvechea „natură umană”

3.

Marius Augustin Drăghici

– 

Apriorismul kantian şi filosofia analitică

4.

Sorin Baiculescu  

– 

Emergenţă, biocomplexitate, spaţiul Experienţei

5.

Mihai Neagoe          

– 

Încercare asupra entropiei stărilor psihice

6.

Mihaela Călinescu

– 

De la Newton la Hawking – o aventură a cunoaşterii 

7.

Dan Şerbănescu

– 

Asupra anumitor probleme ale cunoaşterii în ştiinţe şi societate

8.

Dan Tudor Ionescu             

– 

Ara Pacis Augustae. Sculptură şi matematici în epoca lui Augustus

9.

Marta-Christina Suciu

– 

Comunităţile şi oraşele creative şi inteligente  -  opţiune fezabilă pentru România

 

10.

Andrés Ginestet Menke, Karolin Eva Kappler

(COmplexity BAlanced World United-Institute (COBAWU-Institute), Wuppertal, Germany)

şi Nicolae Bulz  

– 

Cercetare asupra ipoteticei sinergii dintre: * Constructul Tetradic Reducerea Traumei, Creşterea Empatiei, Ghidarea Epigenetică, Governarea Complexităţii şi ** Triada Generozitate-Creativitate-Solidaritate

 

 

11.

G. G. Constandache

– 

Noutăţi în ştiinţele cognitive: conştiinţă şi reflexivitate

12.

Anca Simona Hagiu

– 

Disonanţa cognitivă

13.

Cătălin Ioniţă

– 

Morfogeneză şi stabilitate structurală: valabilitatea şi validitatea teoriei lui René Thom

 

 

14.

Ana Bazac   

– 

Ce comparăm?