ANTICIPAREA ÎN CERCETARE: ELECTROFIZIOLOGIA PROCESULUI MINTAL

Dan PSATTA

 

Procesele mintale explorate în paralel filosofic şi biologic (prin evidenţierea contribuţiei creierului), pot căpăta mult mai multă consistenţă informaţională. Este posibila justificare a elaborării unui sistem mixt de abordare a domeniului pe care l-am numit  “Neurofilosofie”.

Hărţile computerizate EEG pe care le-am obţinut în cursul unei testări psiho-logice complexe a judecăţilor de tip raţional (explicarea sensului unor proverbe) şi emoţional (alegerea unor tablouri în funcţie de preferinţa afectivă) scot în evidenţă ariile de procesare a simţurilor, ariile de procesare ale gândirii (intelectului) şi pe cele ale judecăţii de tip raţional sau emoţional (Eului).

Se poate evidenţia o diferenţă profundă în modul de funcţionare a emisferelor drept şi stâng, ce va putea fi încă multă vreme investigată. Ariile asociative din emisfera stângă participă la gândirea de tip raţional, implicată în cunoaşterea ştiinţifică, cele din emisfera dreaptă la cea de tip emoţional (intuitiv) cu caracter predominant vizionar, implicată în gândirea spirituală, metafizică. Conflictul dintre ariile frontale ale judecăţii poate da naştere proceselor de conştiinţă.

Capacitatea de anticipare logică este diferită în emisferele dreaptă şi stângă. Ea este extinsă în emisfera dreaptă şi mult mai limitată în cea stângă.

 

*