CONSIDERAȚII REFERITOARE LA  POSIBILE PERSPECTIVE ALE ȘTIINȚEI SECOLULUI AL XXI-LEA

Sorin BAICULESCU

                                                                                                          

 

                Prezentarea face referire la unele rezultate ştiinţifice (generale) care se întrevăd a fi obţinute în perioada secolului al XXI-lea. Evaluarea este realizată în contextul general al triadei materie/energie – viaţă – minte. Se consideră perspectiva modernă a cunoaşterii (emergenţă, complexitate, biocomplexitate şi altele). Este estimat, în mod auxiliar, şi un posibil cadru de analiză filosofică propriu acestora, făcându-se referire la aspectele aparţinând realismului ştiinţific, precum şi la modelele aferente acestuia. O listă conţinând probleme generale aparţinând posibilelor preocupări ştiinţifice viitoare, se află, de asemenea, inclusă. Se poate aminti, drept reper, clasificarea făcută de către Dr. Michio Kaku asupra posibilităţilor / imposibilităţilor fizice / tehnologice din cadrul perspectivelor ştiinţifice aparţinând viitorului : a) clasa I : posibilitate fizică - imposibilitate tehnologică ; b) clasa II : posibilitate fizică -posibilitate tehnologică ; c) clasa III : imposibilitate fizică - imposibilitate tehnologică. Consistenţa teoriilor actuale se referă la clasa II. Clasa III va implica înţelegerea diferită a Naturii.     

 

*