ACADEMIA ROMÂNĂ

SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ 2014

a

Diviziei de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei,

CRIFST

 

 

Tema: Cursa dintre teorie şi experienţă

 

24 aprilie 2014, orele 10 -14

Sala de Consiliu, Academia Română

 

 

PROGRAM

 

 

1.

Acad. Mircea Maliţa

Preşedinte al DLMFS,

Vice-preşedinte al CRIFST

 

Studiul minţii şi reforma educaţiei

2.

Prof. univ. cons. dr. ing. G Manolescu 

CRIFST, redactor şef Noema    

                                      

Sinele: deconstrucţie şi  identitate                                                                   

3.

C. ş. dr. Marius Augustin Drăghici

CRIFST

 

Experienţa/experimentul şi

posibilităţi actuale ale experimentării

4.

Conf. univ. dr. G.G. Constandache  

CRIFST

 

Teorie şi sistem, experiment şi experienţă

5.

Conf. univ. dr. Cătălin Ioniţă

CRIFST

 

Invarianţii raporturilor actuale între experienţă şi teorie

6.

Dr. mat. Dan D. Farcaş  

CRIFST, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale

 

Teoria ştiinţifică între experienţă şi lumile ideale

7.

Drd. fiz. Mihaela Călinescu

CRIFST    

   

Impas şi creaţie în fizică

8.

Dr. ing. Dan Şerbănescu,

Dr. mat. Lucian Spiridon  

Despre Informaţie în Natură şi Univers

 

9.

C. ş. dr. Gabriel Nagâţ    

CRIFST

Ipoteza multiversului şi conceptul ştiinţei empirice

 

10.

Prof. univ. dr. ing. Ştefan Trăuşan-Matu  CRIFST 

 

Artificializare şi virtualizare.

O încercare de analiză nepărtinitoare    

11.

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Bulz  

CRIFST 

 

Relaţia ştiinţă-practică în gândirea sistemică proprie acţiunilor operative

12.

Kazimierz Turkiewicz,

Domenika B. Turkiewicz

University of Queensland, Brisbane  

 

Quality Aspects of Growth

13.

Prof.univ.dr. Marta-Christina Suciu

CRIFST 

 

 –

Corelaţia dintre teorie şi practică în învăţământul superior economic

14.

Prof. univ. dr. Ana Bazac

CRIFST  

 –

Ahile şi broasca ţestoasă? Întrecerea dintre  teorie   şi experienţă