ACADEMIA ROMÂNĂ

Diviziei de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei,

CRIFST

 

Tema: Sesiunea ştiinţifică anuală a DLMFS, octombrie 2015

 

22 Octombrie  2015, orele 10 -14

Sala de Consiliu

 

 

PROGRAM

 

1.

Lect. Univ. dr. Mihaela BUIA   

Științific vs nonștiințific

 

 

 

 

2.

Conf. univ. dr. Cătălin IONIȚĂ

Conceptul  de  definiţie real-epistemologică şi  rolul  său în filosofia științei   

                                                                                                        

3.

Prof. univ. dr. Ștefan TRĂUȘAN-MATU

 

Cuvântul difon

4.

C. ș. Dumitru MATEESCU  

Despre o logică a necesității

5.

Dr. ing. Cristina-Maria DABU

DIS

Managementul Cunoașterii versus Managementul Informației în societatea cunoașterii

 

6.

C. ș. dr. Marius Augustin DRĂGHICI

Despre „Principiul continuităţii” la Aristotel şi Leibniz

 

7.

C. ș. dr. Gabriel NAGÂȚ     

Capacitatea cognitivă și statutul moral

 

8.

Drd. Mihaela CĂLINESCU,

ing. IT Radu-Mihail CĂLINESCU

 

R. Feynmann – un model

9.

Dr. Dan ȘERBĂNESCU

Considerații privind modelele în fizica de până acum și perspective posibile în viitor

 

10.

Dr. Sorin BAICULESCU

Rezultate obţinute în studiul biocomplexităţii prin unele metode şi modele: semnificaţii existente în epistemologia şi în filosofia ştiinţei

 

11.

M.A. M.A. psiholog Mihai Cătălin NEAGOE

Personalitatea și ipostazele normalității

 

12.

Prof. univ. dr. Marta Christina SUCIU

Investiţia şi speranţa în om. Abordări interdisciplinare ale investiţiei în educaţie în contextul societăţii bazate pe cunoaştere şi inovare

 

13.

Prof. univ. dr. Ana BAZAC    

 

Știința actuală între umor și telos