ACADEMIA ROMÂNĂ

Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei

Divizia de Logică, Metodologie și Filosofie a Științei

 

 

 

organizează

 

Școala de vară

în perioada 29 iunie 2015 – 3 iulie 2015

între orele 10-14

 

PROGRAM

 

29 iunie-30 iunie:

Simpozion comemorativ Mihai Drăgănescu (1929-2010)

Academia Română, Sala de consiliu

(Calea Victoriei, nr. 125, sector 1)

 

Prof. univ. dr. Gheorghe M. Ștefan

m.c. al Academiei Române

Electronica funcțională din perspectiva

structural-fenomenologică a lui Mihai Drăgănescu

Dr. Ing. Gorun Manolescu

DLMFS

Mihai Drăgănescu și modelul său ontologic

Conf. univ. dr. Cătălin Ioniță

DLMFS

Elementele sistemului filosofic drăgănescian

Drd. Fiz. Mihaela Călinescu

DLMFS

Provocările secolului XXI:

Mihai Drăgănescu şi societatea informaţională

M.D., Prof. univ. dr. Leon Zăgrean

DLMFS

Perspectiva neurobiologică a informației

în opera  drăgănesciană

Prof. univ. dr. Ana Bazac

DLMFS

Organismul abstract și viața artificială : un mesaj al lui Mihai Drăgănescu în cercetarea științifică mondială

 

 

1 iulie:

Masa rotundă

Antropologie și sănătate

Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” al Academiei Române

(Eroii Sanitari, nr. 8, în incinta UMF)

 

M.D., prof. univ. dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici

Membru de  onoare al Academiei Române

Sănătatea și boala –

Aspecte esențiale în antropologia fizică și culturală

M.D. Dr. Cristiana Glavce

Director al IA

Membru titular al

Academiei de Științe Medicale

Relația medic-pacient,

din perspectivă antropologică

C. ș. dr. Matei Stîrcea-Crăciun

         IA

Argumente pentu o antropologie prescriptivă

C. ș. dr. Eleonora Luca

           IA

Dezvoltarea fizică a unor copii şi adolescenţi

cu dizabilităţi senzoriale şi/sau mentale

(O prezentare sintetică a unor cercetări

de antropologie auxologică)

C. ș. dr. Richard David-Rus,

C. ș. dr. Dana Popescu-Spineni

             IA

Medicina bazată pe dovezi - o paradigma depăsită?

Dr. ing. Cristina-Maria Dabu

Divizia de Istoria Științei

Etica și Bioetica în societatea actuală

 

2 iulie:

Simpozion

A privi din perspectiva tradiției: continuitate și discontinuitate în abordarea tehnologiei

Institutul de Etnografie și Folclor “Constantin Brăiloiu” al Academiei Române

(Str. Demetru I. Dobrescu, nr. 9, sector 1)

 

Acad. Cornelia-Sabina Ispas

Director al IEF

Drumuri și mijloace tradiționale de transport

reflectate în basmul fantastic

Prof.  univ. dr. Ion Ghinoiu

Secretar științific al IEF

„Bătutul parului”, arhetip al „culturii tehnice”

C. ș. dr. Alexandru Iorga

IEF

Tehnici și instalații tradiționale de captare

a „energiei verzi”

C. ș. dr. Marian Lupașcu

IEF

Construcția instrumentelor muzicale tradiționale

din lemn

Dr. Ing. Dan Șerbănescu

DLMFS

Considerații asupra unor conexiuni ale creativității în știință și tehnică cu experiența veche

 

 

3 iulie:

Simpozion

Noul tehnologic în societate

Muzeul Tehnic Național ”Dimitrie Leonida”

(Parcul Carol I, str. Candiano Popescu, 2)

 

 

Ing. Vasile Diaconescu

Divizia de Istoria Tehnicii

Moneda de nichel pur și pregătirile de război

ale României Mari

Lector univ. dr. arh. Sidonia Teodorescu

Divizia de Istoria Tehnicii

Tendințe actuale în proiectarea muzeelor

Dr. ing. Cristina-Maria Dabu

Divizia de Istoria Științei

Aspecte privind managementul

proiectelor software

Prof. univ. dr. Ana Bazac

DLMFS

Aşteptând cele mai noi descoperiri

ştiinţifice-tehnice: abordare sociologică

 

 

Comentariu permanent:

Lector univ. dr. Mihaela Buia                 –          Științific versus neștiințific

  DLMFS

 

 

 

 

 

 

Comunicările vor dura câte 20 de minute, tocmai pentru a permite discuții abundente.