ACADEMIA ROMÂNĂ

 

SESIUNEA ANUALĂ - 2014

a

Diviziei de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei,

CRIFST

 

 

Tema: Sesiunea anuală 2014

 

xxxxxxxxxxx, orele 10 -14

Sala de Consiliu, Academia Română

 

 

PROGRAM

 

1.

Gorun Manolescu

– 

Gestalt architectural şi unele probleme ale entităţilor realizate de fiinţele umane (Architectural gestalt and some aspects of entities which are achieved by human beings)

2.

Gabriel Nagâţ

– 

Noua revoluţie tehnologică şi străvechea „natură umană”

3.

Marius Augustin Drăghici

– 

Apriorismul kantian şi filosofia analitică

4.

Sorin Baiculescu  

– 

Emergenţă, biocomplexitate, spaţiul Experienţei

5.

Mihai Neagoe          

– 

Încercare asupra entropiei stărilor psihice

6.

Mihaela Călinescu

– 

De la Newton la Hawking – o aventură a cunoaşterii 

7.

Dan Şerbănescu

– 

Asupra anumitor probleme ale cunoaşterii în ştiinţe şi societate

8.

Dan Tudor Ionescu             

– 

Ara Pacis Augustae. Sculptură şi matematici în epoca lui Augustus

9.

Marta-Christina Suciu

– 

Comunităţile şi oraşele creative şi inteligente  -  opţiune fezabilă pentru România

 

10.

Andrés Ginestet Menke, Karolin Eva Kappler

(COmplexity BAlanced World United-Institute (COBAWU-Institute), Wuppertal, Germany)

şi Nicolae Bulz  

– 

Cercetare asupra ipoteticei sinergii dintre: * Constructul Tetradic Reducerea Traumei, Creşterea Empatiei, Ghidarea Epigenetică, Governarea Complexităţii şi ** Triada Generozitate-Creativitate-Solidaritate

 

 

11.

G. G. Constandache

– 

Noutăţi în ştiinţele cognitive: conştiinţă şi reflexivitate

12.

Anca Simona Hagiu

– 

Disonanţa cognitivă

13.

Cătălin Ioniţă

– 

Morfogeneză şi stabilitate structurală: valabilitatea şi validitatea teoriei lui René Thom

 

 

14.

Ana Bazac   

– 

Ce comparăm?