ACADEMIA ROMÂNĂ

 

Diviziei de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei,

CRIFST

 

 

Tema: Sesiunea ştiinţifică anuală a DLMFS, octombrie 2013

 

 

17 Octombrie  2013, orele 10 -14

Sala de Consiliu

 

 

PROGRAM

 

1.

Prof. univ. cons dr. ing Gorun Manolescu

CRIFST

Mihai Drăgănescu: Tensiunea filosofică

2.

Dr. Geo April Săvulescu,

CRIFST

Problema inconştientului: Richard Wagner şi Lucian Blaga

3.

Conf. univ. dr. Cătălin Ioniţă,CRIFST

Metafora trans-semnificativă

4.

Cercetător şt. dr. Richard David-Rus

Aspecte ale înţelegerii ştiinţifice

5.

Alexandru Giuculescu, CRIFST

Matematismul, o eroare benignă a interdisciplinarităţii

6.

Cercet. şt. dr. Marius Augustin Drăghici

CRIFST

Comentarii despre scepticismul filosofic şi natura certitudinii ştiinţifice

7.

Conf. univ. dr. Oltea Joja, CRIFST

Paradigme clinice – perspectiva integrativă

8.

Cercetător şt. dr. Gabriel Nagâţ, CRIFST

Considerații filosofice asupra ipotezei singularității

9.

Conf. univ. dr. G.G. Constandache, CRIFST

Destinul în filosofie şi ştiinţă

10.

Prof. univ. dr. Marta-Christina Suciu, CRIFST

Platformele colaborative de cercetare interdisciplinară şi co-autoratul

11.

Prof. univ. dr. Ana Bazac, CRIFST

Ce punem în paranteză?