ACADEMIA ROMÂNĂ

 

SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ 2013

a

Diviziei de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei,

CRIFST

 

 

Tema: Informatica şi ştiinţele. Informatica şi modul de viaţă şi de gândire

 

26 aprilie 2013, orele 10 -14

Sala de Consiliu

 

PROGRAM

 

1.

Acad. Mircea Maliţa   

Preşedinte al DLMFS,

Vice-preşedinte al CRIFST          

Forma mentis în era computerului

2.

Dr. Geo Săvulescu  

CRIFST              

Este necesară o teorie, sau o cercetare, asupra limitelor cunoaşterii?

3.

Prof. univ. cons. dr. ing. G Manolescu

CRIFST 

A trăi în mod „sceptico-informaţional

4.

Prof. univ. dr. Ştefan Trăuşan-Matu

O perspectivă dialogist-polifonică asupra   gândirii şi limbajului ;

Implicaţii asupra Inteligenţei Artificiale

5.

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe M. Ştefan

m.c. al Academiei Române 

Informaţia și complexitatea funcțională

6.

C.ş. dr. Marius Augustin Drăghici    

CRIFST

Posibilităţi şi limite ale informaticii:

deschideri actuale în filosofie

7.

C.ş. dr. Richard David-Rus 

 Inst. de Antropologie „Francisc Rainer”   

al Academiei  Române                                                                                           

Explicaţie şi înţelegere prin simulări:  modelele computaţionale din ştiinţele sociale

8.

Conf. univ. dr. Laura Pană       

CRIFST

Mediul de lucru virtual și formele de gândire asociate

9.

Lector univ. dr. Beatrice Adriana Balgiu

UPB

Contriciparea în lumea 2.0

10.

Prof. univ. dr. Leon Zăgrean  

UMF  „Carol Davila”                                       

Conştiinţa, la răspântia dintre filosofie, informatica şi neuroştiinţe

11.

c.ş. dr.  Gabriel Nagâţ 

CRIFST          

„Postumanitatea” și argumentul simulării istoriei

12.

Dr. mat. Lucian Spiridon     

Informatica în macroeconomie poate face  economia mai  puţin dependentă de bani

13.

Drd. fiz. Mihaela Călinescu

CRIFST  

Ing. IT Radu-Mihail Călinescu          

Societatea informaţională:  studii de caz

14.

Prof. univ. dr. Nicolae Bulz 

CRIFST                                                                      

Avatarurile Informaticii contemporane. Studiu de caz: securitatea energetică

15.

Conf. univ. dr. G.G. Constandache

CRIFST

Informaţia între limitări şi fraude  

16.

Conf. univ. dr. Cătălin Ioniţă     

CRIFST

Informatica şi Informaticianul ca paznic al smintelii, veghetorul nesmintelii                                       

17.

Prof. univ. dr. Ana Bazac      

CRIFST

Ontologia informaţiei şi a informaticii