ACADEMIA ROMÂNĂ

 

Diviziei de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei,

CRIFST

 

 

Tema: Sesiunea ştiinţifică anuală a DLMFS, octombrie 2012

 

 

 23 Octombrie  2012, orele 10 -14

Sala de Consiliu

 

 

 

PROGRAM

 

 

1.

Prof. univ. dr. Maria Cornelia Bârliba

 

Relaţia dintre filosofie şi ştiinţă.

Paralelă interpretativă Titu Maiorescu - P.P. Negulescu

 

2.

Dr. Geo Sǎvulescu

Schiţǎ a filosofiei lui Blaga

 

3.

Conf. univ. dr. Cătălin Ioniţă 

Consideraţii critice asupra înţelesului Blagian implicant al filosofiei ştiinţei

 

4.

Dr. ing. prof. univ. cons. Gorun Manolescu

 

Mihai Drăgănescu – Lumea Remanenţelor Evanescente

 

5.

Prof. univ. dr. Mariano L. Bianca

(Università degli Studi di Siena,

Direttore del Dipartimento di Studi Storico Sociali e

Filosofici)

Mind and Inherent Logic

6.

Drd. Cristinel Stoica

 

Matematica şi lumea fizicǎ

7.

Dr. Florin Moldoveanu

(Committee for Philosophy and the Sciences,

University of Maryland)

 

Bosonul Higgs şi completarea

,,Tabelului       Mendeleev” al secolului XX

 

8.

Prof. univ. dr. ing. Tudor Niculiu                            

Despre inteligenţa artificială

 

9.

Dumitru Mateescu                                                  

Westerhoff şi ideea de sistem categorial

 

10.

Conf. univ. dr. Oltea Joja

 

Conceptul de Stres - între vulnerabilitate şi rezilienţă

 

11.

Mihai Cătălin Neagoe

 

Destinul între imaginea miticǎ şi

reprezentarea ştiinţificǎ din punctul de vedere al psihologiei

 

12.

Student Daniel Lungu

 

Istoriografie, Istorie, Istoricitate. Temeiuri ale  ştiinţelor istorice

 

13.

Dr. Adrian George Dumitru 

Un studiu de caz al metodologiei ştiinţei: Este posibilă o istorie a ştiinţei in Regatul Seleucid (sec. III-I î.e.n.)?

 

14.

Prof. univ. dr. Gheorghe Doca                   

Ştiinţele omului faţă cu triada dialog, dialogism, dialogicitate

 

15.

Alexandru Giuculescu

 

Instituţionalizarea activităţii de cercetare ştiinţifică

 

16.

Lector dr. Mihaela Buia

 

Aspecte teoretice privind  implementarea disciplinarităţii

 

17.

Conf. univ. dr. G G Constandache

 

Pentagonul evaluărilor în ştiinţa educaţiei

 

18.

Dr. ing. Lucian Toma

 

Piaţa de energie electrică: o abordare tehnico-economică societală

 

19.

Prof. univ. dr. Ana Bazac

 

Semnificaţii epistemologice a două concepte neglijate: umbra şi urma