ACADEMIA ROMÂNĂ

 

SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ 2012

a

Diviziei de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei,

CRIFST

 

 

Tema: Experienţa ştiinţei – experienţa vieţii

 

27 aprilie 2012, orele 10 -14

Sala de Consiliu

 

 

PROGRAM

 

1.

Acad. Mircea Maliţa

Preşedinte al DLMFS,

Vice-preşedinte al CRIFST  

         

Despre experienţa vieţii

2.

Prof. univ. consultant

dr. ing. G Manolescu 

CRIFST, redactor şef Noema 

                        

 Experimentul conştienţei (la

Mihai Drăgănescu) – bază a unei ştiinţe integrative

3.

Conf. univ. dr. Oltea Joja

Universitatea „Titu Maiorescu”,  

 CRIFST                    

Experienţa învăţării şi neuroplasticitatea o schimbare a paradigmei

 

4.

Mihai Cătălin Neagoe

Psihoterapeut- terapie cognitiv comportamentală,  masterand TCSI anul II, UPB     

                    

Structuri fuzzy de operatori psihologici în comportamentul uman

5.

Prof. univ. dr. Gheorghe Doca  

Eminescu: structuri poetice fractale

6.

Daniel Lungu

 student, Facultatea de Istorie,

 Univ. Bucureşti 

Apologia lui Socrate: experienţa vieţii în  orizontul misterului. Perspectivă istoriografică

7.

Conf. univ. dr. G.G. Constandache

UPB, CRIFST     

                                                     

Vocaţia profesorală şi experienţa universitară

8.

Alexandru Giuculescu

CRIFST                       

Semnificaţiile şi limitele experimentului ştiinţific

9.

Lector univ. dr. Mihaela Buia 

UEB, CRIFST

Interdisciplinaritatea – valenţe şi provocări

10.

C. ş. Dumitru Mateescu

Institutul de Filosofie şi Psihologie

 „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române

 

Consideraţii privind experienţa şi categoriile filosofice

 

11.

C. ş. dr. Gabriel Nagâţ 

Institutul de Filosofie şi Psihologie                                              

 „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române, CRIFST

 

Evoluţia conceptului kuhnian de revoluţie ştiinţifică

12.

Conf. univ. dr. Cătălin Ioniţă 

Institutul de Filosofie şi Psihologie

UPB, CRIFST            

Nicolae Popescu despre natura matematicii: percepţia Existenţei ca invariant

 

13.

Drd. Cristinel Stoica 

Institutul de Matematică al Academiei Române         

Multiversul ca trecere de la

experienţa logică la experienţa fizică

 

14.

14. Dr. Florin Moldoveanu –  

 fizician, Committee for
 Philosophy and the Sciences,

 University of Maryland

 

Criteriul EPR (Einstein-Podolski-Rosen) de identificare a realităţii fizice

15.

Drd. fiz. Mihaela Călinescu

CRIFST

   

Fizica în dialog cu ştiinţele vieţii

16.

Prof. univ. dr. ing. Tudor Niculiu

UPB, c. ş. I, dr. Cristian Lupu, CNAE, Academia Română 

Localitate şi globalitate: studiu de caz despre pictura lui Mondrian şi Cézanne

 

17.

Prof. univ. dr. Ana Bazac

UPB, CRIFST 

Experienţa ştiinţei şi receptarea ei