ACADEMIA ROMÂNĂ

Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii

Divizia de Logică, Metodologie şi Filosofie a Ştiinţei şi Tehnicii

 

anunţă

 

SESIUNEA  ȘTIINȚIFICĂ  ANUALĂ 2011

 

21 octombrie 2011, Academia Română, Amfiteatrul I.H. Radulescu

orele 16,00 – 18,00

 

PROGRAM

 

1.

Conf. univ. dr. G.G. CONSTANDACHE

Ştiinţă şi filosofie contra criză

 

2.

Prof. univ. dr. ing. Gorun MANOLESCU

 

De ce este reducţia fenomenologică o meditaţie radicală?

3.

Alexandru GIUCULESCU

Fost secretar ştiinţific al Academiei Române

Evoluţia sistemelor de intercomunicare umană

4.

Lector univ. dr. Mihaela BUIA

 

Era digitală şi clicheţii de ireversibilitate – aspecte evolutive

5.

Dr. mat. Dan D. FARCAŞ

 

Lumi ideale

6.

Drd. Fiz. Mihaela CĂLINESCU

Blaga şi Trilogia cosmogonică

7.

Prof. univ. dr. Dragoş VAIDA

Începuturile structurilor algebrice (1952-1957): profesorii Alexandru Froda, Dan Barbilian, Mihai Benado, Grigore C. Moisil

8.

Conf. univ. dr. Cătălin IONIŢĂ

 

Matematicitatea şi matematizabilitatea ca factori de stil în istoria filosofiei ştiinţei

 

9.

Prof. univ. dr. Ana BAZAC

 

Materia: observaţii epistemologice la aniversarea   modelului atomului al lui Rutherford

 

10.

Dr. fiz. Florin MOLDOVEANU

Committee for Philosophy and the Sciences, University of Maryland, College Park

http://carnap.umd.edu/philphysics/moldoveanu.html

 

Journey towards physics axiomatization

11.

Drd. IMAR Ovidiu Cristinel STOICA

 

O interpretare a mecanicii cuantice şi conexiunea dintre determinismul și liberul arbitru

12.

Conf. univ. dr. Oltea JOJA

 

Paradigme clinice: percepţii şi metode diferite în abordarea suferinţei umane

13.

Mrd. UPB (Facultatea de ştiinţe Aplicate) Cătălin Mihai NEAGOE, psiholog

Operatori psihologici în modelarea comportamentului uman