ACADEMIA ROMÂNĂ
NOEMA

Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii
Volumul XVIII
(2019)

 

 

EPISTEMOLOGIE, FILOSOFIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII, ABORDARE INTER ŞI TRANSDISCIPLINARĂ
[EPISTEMOLOGY, PHILOSOPHY of SCIENCE and TECHNOLOGY]

 

 

SUB SEMNUL RAȚIONALISMULUI [UNDER THE SIGN OF RATIONALISM]

Academician Alexandru Boboc la aniversarea a 90 de ani [Academician Alexandru Boboc on the 90th anniversary] 

Acad. Alexandru BOBOC – Raționalitatea științifică și alte tipuri de raționalitate [Scientific rationality and other types of rationality]

Adrian MIHALCEA – O contribuție la teoria silogismului [A contribution to the theory of syllogism]

Dan M. PSATTA – Bazele neuro-fiziologice ale intuiției [Neuro-physiological bases of intuition]

 

 

PARADIGME NOI DESCHISE ÎN ȘTIINȚA SECOLULUI AL XX-LEA 
[NEW PARADIGMS OPENED IN THE 20TH CENTURY]

Mihai BENIUC – Mediu, prejmă, vatră: principii de psihologie animală (1934/1937) [Environment, surroundings, home: animal psychology principles]

Eugen VASILE – Unele modele matematice de sisteme dinamice pentru evoluția populațiilor [Some mathematical models of dynamic systems for population evolution]

Ana BAZAC – The microenvironment and the human space

Khaliq YAHUDOV, Mir-Yusif MIR-BABAYEV, Ilham PIRMAMEDOV – Ecological issues of oil and gas production at the Caspian Sea

 

 

ABORDĂRI INTER ȘI TRANSDISCIPLINARE  
[INTER- AND TRANS-DISCIPLINARY APPROACHES]

Milan TASIĆ – From the category theory in mathematics to bio-cosmology

Maria-Elena OSICEANU – Psihologia între știință și tehnică / tehnici [Psychology between science and technology / techniques]

 

 

 

ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII 
[HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY]

 

 DIALECTICA DISCONTINUITATE-CONTINUITATE…  
[CONTINUITY–DISCONTINUITY DIALECTICS…]

Profesor emerit inginer Iulian Popescu la aniversarea a 80 de ani [Professor emeritus engineer Iulian Popescu on his 80th anniversary]

Iulian POPESCU – Ingeniozitatea țăranilor români constructori ai unor instalații de presat produse agricole [Ingeniousness of the Romanian peasants builders of press installations for agricultural products]

Adriana VÂLCU – Reflectând asupra trecutului – privind spre viitor: de la ocaua lui Cuza la constanta lui Planck [Reflecting on the past – looking towards the future: from Cuza's measure to Planck's constant]

George M. CROITORU – 155 de ani de la înființarea „Școlii de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură” din București [155 years since the foundation of the „Bridges and Roads, Mines and Architecture School” in Bucharest]

Dumitru CURCĂ – Notă despre centenarul fondării catedrei Inspecția sanitară a cărnurilor și parazitologie, în cadrul Facultății de Medicină veterinară din București [Note on the centenary of the founding of the Sanitary inspection of meat and parasitology chair within the Faculty of Veterinary medicine in Bucharest]

George M. CROITORU – Două premiere la nivel european ale tehnicii românești în construcții din perioada antebelică: introducerea prefabricării la construcții din beton armat și execuția primului pod metalic cu o traiectorie în unghi plan orizontal [Two precedences of the Romanian technique in constructions in the pre-war period at European level: the introduction of prefabrication in reinforced concrete constructions and the execution of the first metal bridge with a horizontal plane trajectory]

Constantin OLIVOTTO – Permanențe și priorități în cercetarea aeronautică românească [Permanence and priorities in Romanian aeronautical research] 

 

 …AUTORI…  
[…AUTHORS…]

Teodora-Camelia CRISTOFOR, Octavian BALTAG – Dimitrie Văsescu – 110 ani de la moartea inventatorului ieșean [Dimitrie Văsescu – 110 years since the death of the inventor of Iasi]

Marius BÂZU, Florian UNGUR – Un pionier al electronicii românești: generalul Grigore Georgescu [A pioneer of Romanian electronics: General Grigore Georgescu]

 

 … „EXCENTRICITATEA” LOR …
[...THEIR “ECCENTRICITY”…]

 

Ștefania MĂRĂCINEANU – Ploi artificiale în anul de secetă 1942 (realizate sub control official) (1942) [Artificial rainfall in the drought year 1942 (made under official control)]

 

 …ȘI PUTEREA CELOR MAI MODERNE IDEI 
[…AND THE POWER OF THE STATE-OF-THE-ART IDEAS]

Nona MILLEA, Ion CONSTANTINESCU – Un secol de electronică în România (II): Electronica profesională [A century of electronics in Romania (II): Professional electronics]

Acad. Dan DASCĂLU – Learning from the past: 50 years of research in microelectronics in Romania

 

 

VARIA

Dan DORIN, Marin VLADA – IPM– Iasi Polytechnic Magazine, Book and Software Reviews

 

 

SEMNAL 
[SIGNAL]

Sorin BAICULESCU – Space of Experience (bilingual edition), Bucureşti, Editura Amurg sentimental, 2013 (Ana Bazac)

 

 

RECENZII 
[REVIEW]

Małgorzata CZARNOCKA – “How is Science Universal?”, Dialogue and Universalism, Journal of the International Society for Universal Dialogue, Vol. XXIX, No 2/2019, pp. 217-238 (Ana Bazac)

  

 

CARTE 
[BOOK]

Robert DJIDJIAN – The Secret of Geniality (III)