ACADEMIA ROMÂNĂ

Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii
 
 NOEMA
Volumul XIX
(2020)

 

REMINDER / REAMINTIRE

Mihai UȚĂ– PREVIZIUNEA ȘI LIMITELE ȘTIINȚEI

 

FILOSOFIA ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII / PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

EPISTEMOLOGIE / EPISTEMOLOGY

Ana BAZAC – THE ENLIGHTENMENT EPISTEMOLOGY AND ITS WARNING AGAINST THE INSTRUMENTALISATION OF SCIENCE

Dan M. PSATTA – BAZELE NEURO-FIZIOLOGICE ALE COMPORTAMENTULUI INTENȚIONAL [The Neuro-Physiological Basis of the Intentional Behaviour]

Mihai Cătălin NEAGOEINFORMAȚIE ȘI SEMNIFICAȚIE ÎN COMUNICAREA DIN SISTEME REALE [Information and Significance in Real Systems Communication]ÎN LUMINA PANDEMIEI / IN THE LIGHT OF THE PANDEMIC

 Maria-Elena OSICEANU –  O PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ ASUPRA VULNERABILITĂȚII UMANE – CONSIDERAȚII TEORETICE ȘI DOVEZI EMPIRICE [A Psychological Perspective on the Human Vulnerability – Theoretical Remarks and Empirical Evidence]

Egemen CEVAHİR, Miriş Meryem KURTULMUŞMARKETISATION PROCESS OF THE HEALTHCARE SYSTEM: THE CASE OF TURKEY

Oliviu CRÂZNICTEORIA COLAPSULUI CIVILIZAȚIEI ÎN LITERATURA ANTICIPATIVĂ DE AVERTISMENT [Theory of the Collapse of Civilisation in the Anticipative Warning Literature]

Ana BAZAC – ON THE HUMAN CONTROL OF THE WORLD ACCORDING TO SCIENCE IN THE PRESENT TECHNOLOGICAL SOCIETY

 

ISTORIA ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII / HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

ISTORIA ȘTIINȚEI ȘI A POPULARIZĂRII EI / HISTORY OF SCIENCE AND ITS POPULARISATION

Radu HOMESCUTRAIAN VUIA ȘI CUNOȘTINȚELE SALE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR EXACTE [Traian Vuia and his Knowledge in the Field of Exact Sciences

Liliana ENĂCHESCU – ORIGINILE ŞI EVOLUŢIA FORMELOR DE PSIHOTERAPIE [The Origins and Evolution of Forms of Psychoterapy]

George M. CROITORU105 ANI DE LA PUBLICAREA ÎN ROMÂNIA A PRIMULUI TRATAT DE CALCUL PENTRU ELEMENTELE DE BETON ARMAT [105 Years Since Publishing in Romania of the First Treatise of Calculation for Reinforced Concrete Elements]

 

INGENIOZITATEA TEHNICĂ ȘI… / TECHNICAL ENGINEERING AND...

Miholcsa Gyula CADRANELE SOLARE DIN TRANSILVANIA [The Sundials from Transylvania]

George M. CROITORU125 DE ANI DE LA INAUGURAREA PODULUIREGELE CAROL I” PESTE DUNĂRE, DE LA CERNAVODĂ [125 Years from the Inauguration of the “King Carol I” Bridge over the Danube, at Cernavodă]

Georgeta BĂTUCĂ – CARE DE REPORTAJ PENTRU TELEVIZIUNEA ÎN CULORI SISTEM PAL REALIZATE LA RADIOTELEVIZIUNEA ROMÂNĂ [Outside Broadcasting Vans for Colour Television Pal System Made at the Romanian Radio Television]

Mihai BREZEANU & DAN DASCĂLU –  MOORE’S LAW AND BEYONDCONTINUITY AND INNOVATION IN MICRO AND NANO-ELECTRONICS (Perspective of two different generations)

 

...EFORTUL  ACTUAL  PENTRU A DEPĂȘI GRANIȚELE URMĂRIRII ȚINTELOR TRADIȚIONALE ÎN TEHNICĂ / THE CURRENT EFFORT TO OVERCOME THE BOUNDARIES OF TRADITIONAL TARGETING IN TECHNOLOGY

Mir-Yusif MIR-BABAYEV -OIL-GAS ECOLOGY OF THE CASPIAN SEA

Ionel STAREȚU– PREHENSIUNE ȘI MINIMANIPULARE ÎN ROBOTICĂ - NOI CONTRIBUȚII [Prehension and Minimanipulation in Robotics – New Contributions

 

ISTORIA EDUCAȚIEI TEHNICII / HISTORY OF TECHNOLOGY

Mir-Yusif MIR-BABAYEV – BIRTH OF THE FIRST OIL INSTITUTE IN TRANSCAUCASIA (article dedicated to the 100th anniversary of the establishment: 1920-2020)

 

ISTORIA FOLOSIRII TEHNICII / HISTORY OF TECHNOLOGY USING

Caius LĂZĂRESCU –  TIMBRUL POȘTAL – ROSTURI ISTORICE [ The Postal Stamp – Historical Purposes]

Dan Alexandru BARTOC – UN SECOL DE LA PRIMUL ZBOR INTERNAȚIONAL TRANSCONTINENTAL DIN LUME PENTRU PASAGERI, MARFĂ ȘI POȘTĂ [A Century from the First International Transcontinental Flight for Passengers, Cargo and Mail]

Carmen COZMA – HOW THE TECHNIQUE ADVANCEMENT DOES THREATEN HUMANKIND, ENVIRONMENT AND LIFE: AN ETHICAL APPROACH

 

SEMNALE / SIGNALS

IMMANUEL KANT, CRITIQUE OF PURE REASON, Translation (into Romanian) by Rodica Croitoru, 2019 (Ana BAZAC)

Iulian Popescu, Liliana Luca, Mirela Cherciu, Dan B. Marghitu, Mechanisms for Generating Mathematical Curves, Springer, 2020 (Nicolae DUMITRU)

 

VARIA

Eleni ROVITHIS-LIVANIOU & Flora ROVITHIS – PERSEUS: SIGNIFICANCES OF A BIG GREEK HERO OR AN EARLY SUN-GOD

 

CARTE / BOOK

Robert DJIDJIAN -THE SECRET OF GENIALITY (IV)