viewing is possible only after installing ADOBE ACROBAT READER    

DATE OF SUBMISSION

AUTHOR

TITLE

5 November  2020

Gheorghe. M. Stefan

Knowledge-science-math under the info-tech rule

14-15 July  2017

Ana Bazac

What is natural and what is un-natural in cancer?

13 October  2016

Gheorghe M. Stefan

Science & Barockgeist

23-28 May 2016

Ana Bazac

Telos and Aristotle’s technological determinism

21-25 août 2012

Ana Bazac

Citoyenneté et les biens communs de la science 

XXXIV Congrès ASPLF, Bruxelles-Louvain la Neuve, 21-25 août 2012

     
     

 

 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ
NOEMA

Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii
Volumul XVIII
(2019)

 

 

EPISTEMOLOGIE, FILOSOFIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII, ABORDARE INTER ŞI TRANSDISCIPLINARĂ
[EPISTEMOLOGY, PHILOSOPHY of SCIENCE and TECHNOLOGY]

 

 

SUB SEMNUL RAȚIONALISMULUI [UNDER THE SIGN OF RATIONALISM]

Academician Alexandru Boboc la aniversarea a 90 de ani [Academician Alexandru Boboc on the 90th anniversary] 

Acad. Alexandru BOBOC – Raționalitatea științifică și alte tipuri de raționalitate [Scientific rationality and other types of rationality]

Adrian MIHALCEA – O contribuție la teoria silogismului [A contribution to the theory of syllogism]

Dan M. PSATTA – Bazele neuro-fiziologice ale intuiției [Neuro-physiological bases of intuition]

 

 

PARADIGME NOI DESCHISE ÎN ȘTIINȚA SECOLULUI AL XX-LEA 
[NEW PARADIGMS OPENED IN THE 20TH CENTURY]

Mihai BENIUC – Mediu, prejmă, vatră: principii de psihologie animală (1934/1937) [Environment, surroundings, home: animal psychology principles]

Eugen VASILE – Unele modele matematice de sisteme dinamice pentru evoluția populațiilor [Some mathematical models of dynamic systems for population evolution]

Ana BAZAC – The microenvironment and the human space

Khaliq YAHUDOV, Mir-Yusif MIR-BABAYEV, Ilham PIRMAMEDOV – Ecological issues of oil and gas production at the Caspian Sea

 

 

ABORDĂRI INTER ȘI TRANSDISCIPLINARE  
[INTER- AND TRANS-DISCIPLINARY APPROACHES]

Milan TASIĆ – From the category theory in mathematics to bio-cosmology

Maria-Elena OSICEANU – Psihologia între știință și tehnică / tehnici [Psychology between science and technology / techniques]

 

 

 

ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII 
[HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY]

 

 DIALECTICA DISCONTINUITATE-CONTINUITATE…  
[CONTINUITY–DISCONTINUITY DIALECTICS…]

Profesor emerit inginer Iulian Popescu la aniversarea a 80 de ani [Professor emeritus engineer Iulian Popescu on his 80th anniversary]

Iulian POPESCU – Ingeniozitatea țăranilor români constructori ai unor instalații de presat produse agricole [Ingeniousness of the Romanian peasants builders of press installations for agricultural products]

Adriana VÂLCU – Reflectând asupra trecutului – privind spre viitor: de la ocaua lui Cuza la constanta lui Planck [Reflecting on the past – looking towards the future: from Cuza's measure to Planck's constant]

George M. CROITORU – 155 de ani de la înființarea „Școlii de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură” din București [155 years since the foundation of the „Bridges and Roads, Mines and Architecture School” in Bucharest]

Dumitru CURCĂ – Notă despre centenarul fondării catedrei Inspecția sanitară a cărnurilor și parazitologie, în cadrul Facultății de Medicină veterinară din București [Note on the centenary of the founding of the Sanitary inspection of meat and parasitology chair within the Faculty of Veterinary medicine in Bucharest]

George M. CROITORU – Două premiere la nivel european ale tehnicii românești în construcții din perioada antebelică: introducerea prefabricării la construcții din beton armat și execuția primului pod metalic cu o traiectorie în unghi plan orizontal [Two precedences of the Romanian technique in constructions in the pre-war period at European level: the introduction of prefabrication in reinforced concrete constructions and the execution of the first metal bridge with a horizontal plane trajectory]

Constantin OLIVOTTO – Permanențe și priorități în cercetarea aeronautică românească [Permanence and priorities in Romanian aeronautical research] 

 

 …AUTORI…  
[…AUTHORS…]

Teodora-Camelia CRISTOFOR, Octavian BALTAG – Dimitrie Văsescu – 110 ani de la moartea inventatorului ieșean [Dimitrie Văsescu – 110 years since the death of the inventor of Iasi]

Marius BÂZU, Florian UNGUR – Un pionier al electronicii românești: generalul Grigore Georgescu [A pioneer of Romanian electronics: General Grigore Georgescu]

 

 … „EXCENTRICITATEA” LOR …
[...THEIR “ECCENTRICITY”…]

 

Ștefania MĂRĂCINEANU – Ploi artificiale în anul de secetă 1942 (realizate sub control official) (1942) [Artificial rainfall in the drought year 1942 (made under official control)]

 

 …ȘI PUTEREA CELOR MAI MODERNE IDEI 
[…AND THE POWER OF THE STATE-OF-THE-ART IDEAS]

Nona MILLEA, Ion CONSTANTINESCU – Un secol de electronică în România (II): Electronica profesională [A century of electronics in Romania (II): Professional electronics]

Acad. Dan DASCĂLU – Learning from the past: 50 years of research in microelectronics in Romania

 

 

VARIA

Dan DORIN, Marin VLADA – IPM– Iasi Polytechnic Magazine, Book and Software Reviews

 

 

SEMNAL 
[SIGNAL]

Sorin BAICULESCU – Space of Experience (bilingual edition), Bucureşti, Editura Amurg sentimental, 2013 (Ana Bazac)

 

 

RECENZII 
[REVIEW]

Małgorzata CZARNOCKA – “How is Science Universal?”, Dialogue and Universalism, Journal of the International Society for Universal Dialogue, Vol. XXIX, No 2/2019, pp. 217-238 (Ana Bazac)

  

 

CARTE 
[BOOK]

Robert DJIDJIAN – The Secret of Geniality (III)

 

 

 

 

 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ
NOEMA

Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii
Volumul XVII
(2018)

 

 

EPISTEMOLOGIE, FILOSOFIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII, ABORDARE INTER ŞI TRANSDISCIPLINARĂ

 

 

TRATAREA INFORMAŢIEI ŞI PROBLEMA DISCONTINUITĂŢII [THE TREATMENT OF INFORMATION AND THE PROBLEM OF DISCONTINUITY]

 

Mihaela MALIŢA, Gheorghe M. ŞTEFAN – Data vs. Information

 

Marius SALA – L’influence grecque sur le roumain [The Influence of the Greek on the Romanian Language]

 

Ana BAZAC – From the Objective Information to the Information Created and Received by the Human Beings: And What Does Informatonosis Mean?

 

Henrieta Anişoara ŞERBAN – Societatea informaţională sau o bombă informaţională? [Information Society or Information Bomb?]

 

 

PUNCTÂND DIALECTICA ORIGINII ŞI CONTINUITĂŢII [POINTING THE DIALECTIC OF ORIGIN AND CONTINUITY]

 

Georges CHAPOUTHIER – La mosaïque des traits culturels [The Mosaic of Cultural Features]

 

Alina S. RUSU – Teorii explicative ale interacţiunilor pozitive om-animal: perspectivă multidisciplinară [Explanatory Theories of Human-Animal Positive Interactions: Multidisciplinary Perspective]

 

 

DESPRE SPORUL ÎN ŞTIINŢĂ [ON SCIENTIFIC INCREMENT]

 

Dan M. PSATTA – Adevărul în perspectiva neurofiziologiei [Truth in the View of Neurophysiology]

 

Gabriel NAGÂȚ– Progresul ştiinţei ca acumulare a cunoaşterii şi spor de înţelegere [ Progress of Science as Knowledge Accumulation and Increment of Understanding]

 

Henrieta Anişoara ŞERBAN – Sporul în cunoaşterea ştiinţifică – o cronică a eforturilor şi rezultatelor? [Increment in the Scientific Knowledge – A Chronicle of Efforts and Results?]

 

Ana BAZAC – System, Input, Output: A Critique of Science from the Standpoint of Waste

 

 

GORUN MANOLESCU LA 80 DE ANI [THE 80TH ANNIVERSARY OF GORUN MANOLESCU]


Dănuţ Puiu ŞERBAN –  Gorun Manolescu, date despre fapte [Data about Facts]

 

Gorun MANOLESCU – Despre tetra-lemă. Însemnări fragmentare şi fugare [ On Tetra-Lemma. Fragmentary and Fugitive Notes]

 

ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII [HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY]

 

Nicolae Florin ZĂGĂNESCU, Constantin Marcian GHEORGHE – 1886: Experimentarea şi brevetarea sistemelor de propulsie reactivă concepute şi realizate de Alexandru Ciurcu [Experimenting and Patenting of Reactive Propulsion Systems Designed and Built by Alexandru Ciurcu]

 

Dumitru MURARIU – La 150 de ani de la naşterea lui Emil Racoviţă [Emil Racovitza's 150th Birthday]

 

Nona MILLEA, Ion CONSTANTINESCU – Un secol de electronică în România. Repere [A Century of Electronics in Romania. Highlights]

 

Mir-Yusif MIR-BABAYEV – Brief History of the First Oil Drilling Wells in Baku Region

 

Virgil STANCIU, Viorel GHEORGHE – Industria românească de aviaţie la mijlocul anilor 1980 [The Romanian Aviation Industry in the Mid-1980s]

 

 

RECENZII

 

Ana BAZAC – What Kind of Epistemology of Health-Care? A Note About Émile Kenmogne’s Maladies paranormales et rationalités. Contributions à l’épistémologie de la santé, 2016

 

Dănuţ Puiu ŞERBAN – Nona Millea (Coordonator), Electronica românească. O istorie trăită,  Vol. 4, 2018 [Nona Millea (Ed.), The Romanian Electronics : A Lived History. Vol. 4]

 

Dănuţ Puiu ŞERBAN – Ingineri români. Dicţionar enciclopedic. Vol. 2, 2018 [Romanian Engineers. Encyclopaedic Dictionary. Vol. 2]

 

Dănuţ Puiu ŞERBAN – Valeriu Avram, Alexandru Armă, Aeronautica română în războiul de întregire naţională (1916-1919), 2018 [Romanian Aeronautics in the National Completeness War]

 

 

SEMNALE

 

Georges Chapouthier - The Mosaic Theory of Natural Complexity: A Scientific and Philosophical Approach, 2018

 

Dan Gabriel Sîmbotin - Cenzura imaginarului ştiinţific la începutul modernităţii, 2015 [Censorship of Scientific Imaginary at the Beginning of Modernity]

 

Gabriel Nagâț - Ştiinţele sociale şi angoasa legitimităţii, 2017 [Social Sciences and the Anguish of Legitimacy]

 

 

CARTE [BOOK]

 

Robert DJIDJIAN – The Secret of Geniality (II)

 

ACADEMIA ROMÂNĂ

Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii
 
 NOEMA
Volumul XIX
(2020)

 

REMINDER / REAMINTIRE

Mihai UȚĂ– PREVIZIUNEA ȘI LIMITELE ȘTIINȚEI

 

FILOSOFIA ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII / PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

EPISTEMOLOGIE / EPISTEMOLOGY

Ana BAZAC – THE ENLIGHTENMENT EPISTEMOLOGY AND ITS WARNING AGAINST THE INSTRUMENTALISATION OF SCIENCE

Dan M. PSATTA – BAZELE NEURO-FIZIOLOGICE ALE COMPORTAMENTULUI INTENȚIONAL [The Neuro-Physiological Basis of the Intentional Behaviour]

Mihai Cătălin NEAGOEINFORMAȚIE ȘI SEMNIFICAȚIE ÎN COMUNICAREA DIN SISTEME REALE [Information and Significance in Real Systems Communication]ÎN LUMINA PANDEMIEI / IN THE LIGHT OF THE PANDEMIC

 Maria-Elena OSICEANU –  O PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ ASUPRA VULNERABILITĂȚII UMANE – CONSIDERAȚII TEORETICE ȘI DOVEZI EMPIRICE [A Psychological Perspective on the Human Vulnerability – Theoretical Remarks and Empirical Evidence]

Egemen CEVAHİR, Miriş Meryem KURTULMUŞMARKETISATION PROCESS OF THE HEALTHCARE SYSTEM: THE CASE OF TURKEY

Oliviu CRÂZNICTEORIA COLAPSULUI CIVILIZAȚIEI ÎN LITERATURA ANTICIPATIVĂ DE AVERTISMENT [Theory of the Collapse of Civilisation in the Anticipative Warning Literature]

Ana BAZAC – ON THE HUMAN CONTROL OF THE WORLD ACCORDING TO SCIENCE IN THE PRESENT TECHNOLOGICAL SOCIETY

 

ISTORIA ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII / HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

ISTORIA ȘTIINȚEI ȘI A POPULARIZĂRII EI / HISTORY OF SCIENCE AND ITS POPULARISATION

Radu HOMESCUTRAIAN VUIA ȘI CUNOȘTINȚELE SALE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR EXACTE [Traian Vuia and his Knowledge in the Field of Exact Sciences

Liliana ENĂCHESCU – ORIGINILE ŞI EVOLUŢIA FORMELOR DE PSIHOTERAPIE [The Origins and Evolution of Forms of Psychoterapy]

George M. CROITORU105 ANI DE LA PUBLICAREA ÎN ROMÂNIA A PRIMULUI TRATAT DE CALCUL PENTRU ELEMENTELE DE BETON ARMAT [105 Years Since Publishing in Romania of the First Treatise of Calculation for Reinforced Concrete Elements]

 

INGENIOZITATEA TEHNICĂ ȘI… / TECHNICAL ENGINEERING AND...

Miholcsa Gyula CADRANELE SOLARE DIN TRANSILVANIA [The Sundials from Transylvania]

George M. CROITORU125 DE ANI DE LA INAUGURAREA PODULUIREGELE CAROL I” PESTE DUNĂRE, DE LA CERNAVODĂ [125 Years from the Inauguration of the “King Carol I” Bridge over the Danube, at Cernavodă]

Georgeta BĂTUCĂ – CARE DE REPORTAJ PENTRU TELEVIZIUNEA ÎN CULORI SISTEM PAL REALIZATE LA RADIOTELEVIZIUNEA ROMÂNĂ [Outside Broadcasting Vans for Colour Television Pal System Made at the Romanian Radio Television]

Mihai BREZEANU & DAN DASCĂLU –  MOORE’S LAW AND BEYONDCONTINUITY AND INNOVATION IN MICRO AND NANO-ELECTRONICS (Perspective of two different generations)

 

...EFORTUL  ACTUAL  PENTRU A DEPĂȘI GRANIȚELE URMĂRIRII ȚINTELOR TRADIȚIONALE ÎN TEHNICĂ / THE CURRENT EFFORT TO OVERCOME THE BOUNDARIES OF TRADITIONAL TARGETING IN TECHNOLOGY

Mir-Yusif MIR-BABAYEV -OIL-GAS ECOLOGY OF THE CASPIAN SEA

Ionel STAREȚU– PREHENSIUNE ȘI MINIMANIPULARE ÎN ROBOTICĂ - NOI CONTRIBUȚII [Prehension and Minimanipulation in Robotics – New Contributions

 

ISTORIA EDUCAȚIEI TEHNICII / HISTORY OF TECHNOLOGY

Mir-Yusif MIR-BABAYEV – BIRTH OF THE FIRST OIL INSTITUTE IN TRANSCAUCASIA (article dedicated to the 100th anniversary of the establishment: 1920-2020)

 

ISTORIA FOLOSIRII TEHNICII / HISTORY OF TECHNOLOGY USING

Caius LĂZĂRESCU –  TIMBRUL POȘTAL – ROSTURI ISTORICE [ The Postal Stamp – Historical Purposes]

Dan Alexandru BARTOC – UN SECOL DE LA PRIMUL ZBOR INTERNAȚIONAL TRANSCONTINENTAL DIN LUME PENTRU PASAGERI, MARFĂ ȘI POȘTĂ [A Century from the First International Transcontinental Flight for Passengers, Cargo and Mail]

Carmen COZMA – HOW THE TECHNIQUE ADVANCEMENT DOES THREATEN HUMANKIND, ENVIRONMENT AND LIFE: AN ETHICAL APPROACH

 

SEMNALE / SIGNALS

IMMANUEL KANT, CRITIQUE OF PURE REASON, Translation (into Romanian) by Rodica Croitoru, 2019 (Ana BAZAC)

Iulian Popescu, Liliana Luca, Mirela Cherciu, Dan B. Marghitu, Mechanisms for Generating Mathematical Curves, Springer, 2020 (Nicolae DUMITRU)

 

VARIA

Eleni ROVITHIS-LIVANIOU & Flora ROVITHIS – PERSEUS: SIGNIFICANCES OF A BIG GREEK HERO OR AN EARLY SUN-GOD

 

CARTE / BOOK

Robert DJIDJIAN -THE SECRET OF GENIALITY (IV)

 

ACADEMIA ROMÂNĂ
NOEMA

Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii
Volumul XVI
(2017)

 

DRAGANESCIANA

 

 

EPISTEMOLOGIE, FILOSOFIA ȘTIINȚEI ȘI TEHNOLOGIEI, ABORDARE INTER ȘI TRANSDISCIPLINARĂ [EPISTEMOLOGY, PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, INTER AND TRANSDISCIPLINARY APPROACH]

 

 

ANIVERSAREA ACADEMICIANULUI MIRCEA MALIȚA LA 90 DE ANI [HONOURING THE 90TH BIRTHDAY OF ACADEMICIAN MIRCEA MALIŢA]

 

 

ANIVERSAREA PROFESORULUI MIHAI NADIN LA 80 DE ANI

[HONOURING THE 80TH BIRTHDAY OF PROFESSOR MIHAI NADIN]

 

 

ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII [HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY]

 

VARIA LEGATE DE METODOLOGIA ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII [VARIA RELATED TO METHODOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY]

 

RECENZII [REVIEWS]

 

CARTE [BOOK]